OMO-SCHOOL

Onderdeel van Je Wereld

Goed onderwijs, goed mens, goed leven en goed handelen.

Het Mill Hill College valt onder het bevoegd gezag van Ons Middelbaar Onderwijs (OMO). OMO is het schoolbestuur van ± 45 scholen voor voortgezet onderwijs in de provincie Noord-Brabant. Scholen met elk hun eigen identiteit maar met een gezamenlijk doel:

‘Leerlingen van 12 tot en met 18 jaar, ongeacht hun talenten en sociale achtergrond, met goed onderwijs en zorgzame begeleiding voor te bereiden op het vervolgonderwijs en in het verlengde daarvan op een plaats in de maatschappij.’

Wilt u meer informatie over Ons Middelbaar Onderwijs?

Open dag Mill Hill College

Kom je naar de open dag op 7 februari 2021 van 11.00-15.00 uur?
Je bent van harte welkom!