Ik zou heel graag archeoloog worden.

Maar is er over 20 jaar nog wel iets te op te graven?

Er zijn auto’s die kunnen rijden op zonne-energie.

Hoe lang blijven we de wereld dan nog vervuilen?

Het Chinese alfabet kent ruim duizend tekens.

Hoe ziet een Chinees toetsenbord er dan uit?

Augustus 2020

Een maand uit Je Wereld

Week 34

21-08-2020 11.00-12.00 uur Introductie externe instromers

Week 35

24-08-2020 Deze week introductie brugklasleerlingen
24-08-2020 12.45 uur brugklasleerlingen op school
24-8-2020 Vanaf 13.00 uur leerlingen overige klassen op school
25-08-2020 Start lessen volgens rooster
25-08-2020 45-minutenrooster
28-08-2020 Sportdag brugklas
28-08-2020 8.30-12.10 uur aftrap profielwerkstuk vwo-6

Week 36

31-08-2020 Mediatheeklessen brugklassen
31-08-2020 15.30 uur inloopuur persoonlijk begeleiders
31-8-2020 Deze week ouderavond brugklasleerlingen en Team-X1, info volgt.

Mill Hill College

Versterk Je Wereld