Ik zou heel graag archeoloog worden.

Maar is er over 20 jaar nog wel iets op te graven?

Er zijn auto’s die kunnen rijden op zonne-energie.

Hoe lang blijven we de wereld dan nog vervuilen?

Het Chinese alfabet kent ruim duizend tekens.

Hoe ziet een Chinees toetsenbord er dan uit?

December 2020

Een maand uit Je Wereld

Week 49

01-12-2020 45-minutenrooster
01-12-2020 Start begeleidingsuren brugklas wiskunde, Engels, lezen, schrijven & rekenen t/m 9 februari 2021
01-12-2020 Online interviewavond docenten klas 1 t/m 6 en mentoren klas 2 t/m 6
02-12-2020 Precollege 6: 8.45-12.00 uur

Week 50

07-12-2020 15.30-17.10 uur uitloop inhaal/herkansingen toetsen bovenbouw schakelweek 1
08-12-2020 45-minutenrooster
09-12-2020 8.45-12.00 uur Precollege (7)
08-12-2020 t/m 16-12-2020 Kerstactie

Week 50

15-12-2020 45-minutenrooster
16-12-2020 8.45-12.00 uur Precollege (7)
18-12-2020 Leerlingen vrij

Kerstvakantie
maandag 21 december 2020 tot en met vrijdag 1 januari 2021

Mill Hill College

Versterk Je Wereld