Ik zou heel graag archeoloog worden.

Maar is er over 20 jaar nog wel iets op te graven?

Er zijn auto’s die kunnen rijden op zonne-energie.

Hoe lang blijven we de wereld dan nog vervuilen?

Het Chinese alfabet kent ruim duizend tekens.

Hoe ziet een Chinees toetsenbord er dan uit?

Juli 2020

Een maand uit Je Wereld

Week 28

06-07-2020 Intake zomerschool
06-07-2020 Leerlingen boeken inleveren
07-07-2020 Start zomerschool
07-07-2020 18.30 uur diploma-uitreiking havo
07-07-2020 Leerlingen boeken inleveren
08-07-2020 13.30 uur Diploma-uitreiking vwo
08-07-2020 18.30 uur Diploma-uitreiking mavo
09-07-2020 Leerlingen boeken inleveren

Zomervakantie van maandag 13 juli t/m vrijdag 21 augustus 2020

Mill Hill College

Versterk Je Wereld