Mail Hill nummer 6

Informatie uit Je Wereld

Column van de rector

Beste Ouders/verzorgers en leerlingen,

De rector schrijft tien keer per jaar een column in plaats van een voorwoord voor deze nieuwsbrief: ‘De rector spreekt’. Geschreven om aan te zetten tot nadenken of om te prikkelen. Soms deelt de rector zijn eigen mening, maar soms ook niet.

Column mei 2022 – Op reis

Komende zomer bezoek ik weer eens de Verenigde Staten. Een uitgestelde reis voor mijn vijfentwintigjarig huwelijk. Het is zeker niet mijn eerste keer over de grote plas. Ik streep weer twee staten af en ben dan op zeven na, in alle staten geweest. Vaak voor mijn werk en soms slechts een paar minuten, maar het is toch een gegeven waarmee je op verjaardagen scoort. Al sinds mijn jeugd heb ik een fascinatie voor de VS, één van mijn kinderen heeft er gestudeerd, thuis volgen we de grote Amerikaanse sporten en nergens zijn de landschappen zo afwisselend als aan de oostkust. Waarom reist iemand graag? Mij gaat het vooral om het ontdekken, om iets nieuws te leren, om mooie steden en landschappen te zien en om mensen te ontmoeten. Ik bereid me altijd goed voor, maar in de VS is ook de spanning van het onbekende een belangrijk onderdeel van de reis.

Het onderwijs is ook een reis, de docent de reisleider en de leerling de reiziger. Lees meer…


De docent is al eens op de plek van bestemming geweest, kent de hoogtepunten en zorgt ervoor dat de leerling niet in het ravijn valt. De reis is afwisselend, soms voorspelbaar en af en toe spannend. De reiziger van nu is anders dan die van twintig jaar geleden, met meer behoefte aan afwisseling. De oude brochure wordt niet meer gelezen, maar de leerling wil het graag allemaal virtueel, realtime beleven. Het onderweg zijn is net zo belangrijk als de bestemming bereiken. Geen enkel reisgezelschap is hetzelfde. De echte reisleider weet wat de groep nodig heeft en kan hier op inspelen. Ook als het een dagje slecht weer is, heeft de docent voldoende goede ideeën in de rugzak om er toch een leuke reisdag van te maken.

Afgelopen week sprak ik de leerlingenraad. Grote en kleine thema’s wisselen tijdens zo’n gesprek elkaar af. Soms gaat het over broodjes en toiletten, maar vaak ook over het onderwijs, over veiligheid en over welzijn. De voorzitter nam het woord en zei: “Sommige mentoren zouden meer de mens achter de leerling moeten zien. Zeker na coronatijd”. Daar schrok ik wel van. Op zich scoren onze mentoren altijd goed tijdens evaluaties en leerlingen komen naar onze school voor de menselijke benadering. Hebben we ergens een afslag gemist? Heeft corona ons beeld en dat van de leerling blijvend veranderd? Zijn we, om de metafoor van de reis erbij te halen, veel te veel bezig met het reisdoel en vergeten we de reis zelf? Dwingen we de reiziger te veel het reisdoel belangrijk te vinden?

Ik kan geen antwoord geven op de opmerking van de leerlingenraad. Daarvoor moeten we eerst met de betrokken leerlingen in gesprek. En als er oplossingen moeten komen, dan gaat het over de relatie tussen de leerling en de docent. Daar moet het management over geïnformeerd zijn, maar de docenten moeten de vrijheid hebben om dat te doen wat hun leerlingen nodig hebben. Geen generiek beleid, maar maatwerk, passend bij de leeftijd, de opleiding en de problemen van de leerlingen. Elke reisgroep is anders, de reisleider moet daar op inspelen. Het management moet zorgen dat de reisleider zijn werk kan doen, maar niet in de valkuil stappen om de reis zo vast te leggen dat elke creativiteit verdwijnt. Daarom werken we volgend schooljaar in nieuwe, kleinere teams. Rondom leerlingen georganiseerd. Onze school is net als de Verenigde Staten een plek van ongekende mogelijkheden. We moeten het alleen opnieuw met elkaar gaan ontdekken. Dat is spannend en leuk tegelijkertijd.

Verkiezingen MR

Volgend schooljaar, 2022-2023, zijn er binnen de MR vacatures. Collega’s, ouders en leerlingen die interesse hebben om zitting te nemen in de MR kunnen zich kandidaat stellen. Indien er meerdere kandidaten zijn, zullen er verkiezingen georganiseerd worden.

 

Wat houdt zitting nemen in de MR in:
–    bespreken van beleidszaken binnen het Mill Hillcollege. De MR heeft hierop
advies- of instemmingsrecht;
–   bijwonen van 6 tot 8 vergaderingen (‘s avonds) op jaarbasis;
–   het voorbereiden van de stukken.

Hieronder het overzicht van de vacatures:

  • Personeel: 3 vacatures. Een tweetal leden stelt zich weer verkiesbaar.
  • Ouders: 2 vacatures. De huidige leden stellen zich weer verkiesbaar.
  • Leerlingen: 2 vacatures

Kandidaatstellen kan tot en met vrijdag 3 juni, 09.00 uur.
Ben je geïnteresseerd? Stuur mij zo snel mogelijk een mail: eschets@millhillcollege.nl

Esther Schets.

Eindexamengala

Op 30 mei aanstaande vindt voor het eerst in 3 jaar het PROM weer plaats voor onze eindexamenkandidaten!

Heb jij al een kaartje? Bij de loge kun je voor € 5,00 een toegangskaartje kopen. Voor een hapje en drankje wordt gezorgd.

Het feest begint om 19.00 uur met een feestelijke entree op het schoolplein in zo origineel mogelijke voertuigen. Vanaf 20.30-20.45 uur begint het feest echt in het Atrium. Einde van het feest is om 24.00 uur.

Zorg dat je erbij bent!

Nieuws vanuit LOB: Derde klassen

Maandag 16 mei zijn we begonnen met ons project om leerlingen in de 3e klas met meer focus en een sterkere basis klaar te stomen voor de 4e klas. Leerlingen hebben hiervoor de keuze gekregen om maximaal 2 vakken niet meer te hoeven volgen. In plaats hiervan volgen ze begeleidingslessen die gericht zijn op plannen en zelfstandig studeren aan de vakken die gekozen zijn voor het 4e jaar. Leerlingen krijgen hiermee de kans om hun corona-achterstanden weg te werken en dus met een sterkere basis over te gaan naar de 4e klas. Onze eerste ervaringen zijn zeer positief.

 

Werkgroep Derde Wereld

Vijftig jaar lang werd op de laatste zondag van de maand september de Derde Wereld Rommelmarkt op het Mill Hill College georganiseerd. Een initiatief van Father van MillHill, Gilles Doene. Dit jaar heeft de werkgroep, in samenspraak met school, besloten om te stoppen met het organiseren van de rommelmarkten in de wetenschap dat het Mill Hill College via het thema wereldwijs de betrokkenheid van onze school met de minderbedeelden in de samenleving in stand gaat houden.

De werkgroep heeft altijd een reserve aangehouden om onverwachte financiële tegenvallers op te kunnen vangen. Nu we stoppen wordt het tijd om ook die reserve te besteden aan een project. Wij hebben ervoor gekozen om Stichting Kind en Oor de laatste € 7.027,- uit de reserve te schenken en € 1.000,- over te maken naar rekening 555 voor Oekraïne. Stichting Kind en Oor zorgt ervoor dat kinderen met gehoorproblemen in Nepal, waarvoor het niet goed mogelijk is onderwijs te volgen, van hun gehoorproblemen af geholpen kunnen worden. Dit geeft de kinderen een mooie kans om een beter leven te krijgen.

In totaal hebben de rommelmarkten € 2.025.755,98 opgeleverd voor 384 grotere en kleinere projecten. Via deze weg willen we nog eenmaal alle mensen die hebben meegewerkt aan dit resultaat bedanken.

Namens de werkgroep,

Emile van Schie

Volleybaltoernooi

Op woensdag 23 maart hebben collega’s Elmo Kuijpers en Siko Schuuring een volleybaltoernooi georganiseerd. Daarbij speelden onder andere twee docententeams en alle vwo-5 leerlingen tegen elkaar, verdeeld in twee poules.

Een geslaagde en sportieve middag waarbij het onderdeel volleybal op een leuke manier werd afgesloten

.

 

 

 

 

Scooters en brommers voortaan met de motor uit op het Mill Hill terrein

In verband met de veiligheid en overlast moeten vanaf 13 juni aanstaande voortaan de motors van scooters en brommers uitgezet worden bij de poort van het schoolterrein.

Je moet dus met de scooter/brommer aan de hand naar de parkeerplaats lopen.

Ook bij het verlaten van het Mill Hill College mag de scooter/brommer pas buiten de poort van het schoolterrein gestart worden.

Versterk Je Wereld