Ik zou heel graag archeoloog worden.

Maar is er over 20 jaar nog wel iets op te graven?

Er zijn auto’s die kunnen rijden op zonne-energie.

Hoe lang blijven we de wereld dan nog vervuilen?

Het Chinese alfabet kent ruim duizend tekens.

Hoe ziet een Chinees toetsenbord er dan uit?

November 2021

Een maand uit Je Wereld

Week 44

02-11-2021 Studiedag, leerlingen vrij
02-11-2021 19.30-21.00 uur Good, better, best, ouderavond 2e klassen over prestatiedruk
03-11-2021 8.45-12.00 uur Precollege 1

Week 45

08-11-2021 Schakelweek 1
09-11-2021 Schakelweek 1
10-11-2021 Schakelweek 1
11-11-2021 Schakelweek 1
12-11-2021 Schakelweek 1

Week 46

15-11-2021 Eventuele uitlooop schakelweek vwo-3 t/m vwo-6
15-11-2021 17.30-20.00 uur MR-vergadering
16-11-2021 45-minutenrooster
16-11-2021 19.30-21.00 uur online ouderavond lob vwo-3 en Team-X-3
17-11-2021 8.45-12.00 uur Precollege 3
17-11-2021 19.30-21.00 uur Ouderavond social media groep 8 en brugklas, gaat niet door.
18-11-2021 19.30-21.00 uur Ouderpanel Team-X en havo/vwo bovenbouw
18-11-2021 Inhaaltoetsen schakelweek-1 bovenbouwklassen

Week 47

22-11-2021 19.30-21.00 uur informatie-avond versneld vwo C-stroom
23-11-2021 45-minutenrooster
23-11-2021 8.30-9.30 uur Schoolfotograaf eindexamenklassen
23-11-2021 Inhaaltoetsen schakelweek-1 bovenbouwklassen
24-11-2021 8.45-12.00 uur Precollege 4
25-11-2021 Inhaaltoetsen schakelweek-1 bovenbouwklassen
25-11-2021 19.30-21.30 uur Voorlichting ouders groep 8

Week 48

29-11-2021 15.30-17.00 uur Inhaaltoetsen/herkansingen toetsen bovenbouw schakelweek 1
29-11-2021 19.30-21.00 uur Ouderpanel mavo en havo/vwo 2 & 3
30-11-2021 19.45-21.00 uur Informatieavond Team-X-3 profielkeuze voor havo
30-11-2021 45-minutenrooster
30-11-2021 Start begeleidingsuren brugklas blok 1

Mill Hill College

Versterk Je Wereld