Ik zou heel graag archeoloog worden.

Maar is er over 20 jaar nog wel iets te op te graven?

Er zijn auto’s die kunnen rijden op zonne-energie.

Hoe lang blijven we de wereld dan nog vervuilen?

Het Chinese alfabet kent ruim duizend tekens.

Hoe ziet een Chinees toetsenbord er dan uit?

September 2021

Een maand uit Je Wereld

Week 35
Vakantie t/m 3 september 2021

Week 36

06-09-2021 leerlingen vrij
07-09-2020 Start schooljaar 2021-2022
07-09-2020 Introductie voor klas 1 t/m 3 om 8.30 uur, lessen volgens rooster voor klas 4 t/m 6 vanaf 11.05 uur, 45-minutenrooster
08-09-2021 Introductie brugklas (1e t/m 5e uur les, 6e uur mentorles)
09-09-2021 Introductie brugklas (1e t/m 5e uur les, 6e uur mentorles)
09-09-2021 Ouderavond havo-5 (let op: gewijzigde datum)
10-09-2021 Sportdag brugklas 9.00 tot 13.00 uur
10-09-2021 Aftrap profielwerkstuk vwo-6

Week 37

13-09-2021 19.00-21.00 uur ouderavond brugklas en Team-X-1
14-09-2021 45-minutenrooster
14-09-2021 Schoolfotograaf
14-09-2021 19.00-20.00 uur ouderavond mavo-2
14-09-2021 19.30-20.30 uur ouderavond Team-X-2 en Team-X-3
14-09-2021 20.00-21.00 uur ouderavond mavo-3
15-09-2021 19.00-20.30 uur ouderavond havo-2 en vwo-2
15-09-2021 19.30-21.00 uur ouderavond havo-3 en vwo-3
16-09-2021 19.00-20.15 uur ouderavond vwo-4
16-09-2021 19.30-21.00 uur ouderavond havo-4
16-09-2021 20.45-22.00 uur online ouderavond vwo-5

Week 38

20-09-2021 Alternatief programma voor de hele school: informatie volgt
21-09-2021 45-minutenrooster
21-09-2021 17.30-21.00 MR-vergadering
21-09-2021 19.30-22.00 uur online ouderavond vwo-6
22-09-2021 19.30-21.00 uur Ouderavond mavo-4

Week 39

27-09-2021 15.30-17.10 uur herkansingen mavo-4,  havo-5, vwo-5 en vwo-6 (schoolexamens schooljaar 2020-2021)
28-09-2021 45-minutenrooster
28-09-2021 studiemiddag, leerlingen na 5de uur vrij

Mill Hill College

Versterk Je Wereld