Stageplaatsen

Leren in Je Wereld

Op deze plek zijn het aanbod aan stageplaatsen voor onderwijzend personeel te vinden, alsmede reeds ingevulde plaatsen. Voor stageplaatsen voor niet onderwijzend personeel, onderwijs ondersteunend personeel en andere leerwerkplekken altijd contact opnemen met de schoolopleider.

De schoolopleider zorgt ervoor dat de aanvraag bij de juiste afdeling terecht komt. Om teleurstelling te voorkomen, een vriendelijk verzoek om zelf geen rechtstreeks contact op te nemen met medewerkers van de school om een stageplek te verkrijgen.

Sluitingsdatum voor de eerste ronde van aanmelden is 1 juni van het voorafgaande schooljaar. Na het voeren van de gesprekken en het wel of niet  plaatsen van de kandidaten volgt een tweede periode van aanvragen. Deze loopt, afhankelijk van de stageperiode, tot in het volgende schooljaar. Na 1 februari van een lopend schooljaar worden geen stagiairs meer geplaatst in dat zelfde schooljaar. Uitzondering zijn meeloopstages van enkele dagen ter oriëntering op het beroep.

Stageplaatsen 2021-2022

Hieronder het schema van de vrije stageplaatsen voor schooljaar 2021-2022:

Nederlands 2e jaars
Natuurkunde 2e of 3e jaars
Spaans 2e of 3e jaars
Spaans 4e jaars/ Master
Frans 2e, 3e of 4e jaars
Natuurkunde Master
Beeldend 3e, 4e of DT

Onderstaande plaatsen worden gevuld door de opleiding:

Nederlands 2 x 1e jaars
Wiskunde 2 x 1e jaars
Beeldend 2x 1e jaars
LO 3 x 2e jaars
LO 2 x 2e jaars

Solliciteren kan alleen voor de vrije stageplaatsen die hierboven gemeld worden. Je kunt solliciteren door een e-mail te sturen met daaraan toegevoegd een motivatiebrief en CV aan: info@millhillcollege.nl.

Mill Hill College

Versterk Je Wereld