Stageplaatsen

Leren in Je Wereld

Op deze plek zijn het aanbod aan stageplaatsen voor onderwijzend personeel te vinden, alsmede reeds ingevulde plaatsen. Voor stageplaatsen voor niet onderwijzend personeel, onderwijs ondersteunend personeel en andere leerwerkplekken altijd contact opnemen met de opleidingsdocent.

De opleidingsdocent zorgt ervoor dat de aanvraag bij de juiste afdeling terecht komt. Om teleurstelling te voorkomen, een vriendelijk verzoek om zelf geen rechtstreeks contact op te nemen met medewerkers van de school om een stageplek te verkrijgen.

Sluitingsdatum voor de eerste ronde van aanmelden is 1 juni van het voorafgaande schooljaar. Na het voeren van de gesprekken en het wel of niet  plaatsen van de kandidaten volgt een tweede periode van aanvragen. Deze loopt, afhankelijk van de stageperiode, tot in het volgende schooljaar. Na 1 februari van een lopend schooljaar worden geen stagiairs meer geplaatst in dat zelfde schooljaar. Uitzondering zijn meeloopstages van enkele dagen ter oriëntering op het beroep.

Stageplaatsen 2020-2021

Voor het lopende schooljaar 2020-2021 zijn er geen stageplaatsen meer beschikbaar.

Stageplaatsen 2021-2022

Voor schooljaar 2021-2022 kan weer voor alle vakken gesolliciteerd worden naar een stageplaats. Wij plaatsen studenten tweede graad vanaf leerjaar 2, alsmede studenten eerste graad.

Sollicitaties enkel per mail met daaraan toegevoegd een motivatiebrief en CV naar: info@millhillcollege.nl

Voor de volgende vakken is solliciteren voor schooljaar 21-22 niet meer mogelijk:

  • Engels

Versterk Je Wereld