Stageplaatsen

Leren in Je Wereld

Op deze plek zijn het aanbod aan stageplaatsen voor onderwijzend personeel te vinden, alsmede reeds ingevulde plaatsen. Voor stageplaatsen voor niet onderwijzend personeel, onderwijs ondersteunend personeel en andere leerwerkplekken altijd contact opnemen met de opleidingsdocent.

De opleidingsdocent zorgt ervoor dat de aanvraag bij de juiste afdeling terecht komt. Om teleurstelling te voorkomen, een vriendelijk verzoek om zelf geen rechtstreeks contact op te nemen met medewerkers van de school om een stageplek te verkrijgen.

Sluitingsdatum voor de eerste ronde van aanmelden is 1 juni van het voorafgaande schooljaar. Na het voeren van de gesprekken en het wel of niet  plaatsen van de kandidaten volgt een tweede periode van aanvragen. Deze loopt, afhankelijk van de stageperiode, tot in het volgende schooljaar. Na 1 februari van een lopend schooljaar worden geen stagiairs meer geplaatst in dat zelfde schooljaar. Uitzondering zijn meeloopstages van enkele dagen ter oriëntering op het beroep.

Stageplaatsen 2020-2021

Voor de volgende vakken zijn nog stageplaatsen beschikbaar in schooljaar 2020-2021:
– scheikunde 2e graads voor 3e- of 4e-jaars studenten;
– Frans 2e graads, voor 2e-, 3e- of 4e-jaars studenten;
– techniek;
– muziek.
Voor de aanvraag van een van deze stageplaatsen kun je een sollicitatiebrief met c.v. sturen aan info@millhillcollege.nl. Voor alle andere vakken zijn de stageplaatsen ingevuld dit schooljaar.

Mill Hill College

Versterk Je Wereld