Zoals we ouder(s)/ verzorger(s) en leerlingen, op 16 oktober per mail, hebben laten weten is het dragen van mondkapjes door leerlingen en personeel vanaf  26 oktober 2020 verplicht. Dit besluit is met instemming van de medezeggenschapsraad genomen.
Concreet betekent dit dat wij alle leerlingen en personeelsleden verplichten om in ons schoolgebouw buiten de lessen een mondkapje te dragen.
Dit geldt in alle situaties waar de 1,5 meter tussen leerling en docent niet te waarborgen is:
in de gangen, in het forum, bij de loge. In het atrium is het niet-dragen van een mondkapje toegestaan voor het eten van de lunch. Daarbij vragen wij de leerlingen wel er extra op te letten om ten opzichte van personeel de 1,5 meter afstand in acht te nemen en waar nodig (even) het mondkapje op te zetten.

Leerlingen die weigeren een mondkapje te dragen wordt de toegang tot de school ontzegd.
We gaan ervan uit dat iedereen op onze school zijn/haar verantwoordelijkheid neemt. Op deze manier hopen wij bij te dragen aan de veiligheid en gezondheid van iedereen.

 

Brugklas