Ondersteuningsprofiel

 Help Je Wereld

In het ondersteuningsprofiel staat aangegeven welke ondersteuning de leerlingen kunnen verwachten.

Soms hebben leerlingen een leer- en/of gedragsproblemen die veroorzaakt zijn door ziekte, een lichamelijke beperking of door bijvoorbeeld problemen in het autistisch spectrum. Deze leerlingen kunnen  extra ondersteuning krijgen van een persoonlijk begeleider.

Schoolondersteuningsprofiel Mill Hill College

Het Mill Hill College maakt deel uit van het samenwerkingsverband Portvolio. Meer informatie vindt u op de site van Portvolio.

Mill Hill College

Versterk Je Wereld!