We shoppen steeds meer online.

Kunnen we niet beter alle winkels sluiten?

De wereld kent bijna 7.000 gesproken talen.

Is het niet handiger dat we allemaal 1 taal leren en spreken?

We hebben steeds meer controle over het leven.

Kunnen we straks de kleur ogen van onze kinderen bepalen?

Welkom op de pagina voor Mill Hill ouders

Vragen in Je Wereld!

Uw e-mailadres kunt u wijzigen via Magister. Uw wachtwoord kunt u hier opvragen of aanpassen.

  Gebruik onderstaand formulier om uw persoonlijke gegevens te wijzigen.
  * verplicht veld

  voornaam kind *

  tussenvoegsel

  achternaam kind *

   
   
  Huidige gegevens ouder(s)/verzorger(s):

  voornaam *

  tussenvoegsel

  achternaam *

  telefoonnummer 1 (invullen als 0135420538) *

  Wijziging(en):

  straat

  huisnummer

  postcode

  plaats

  debiteuradres (de school stuurt eventuele facturen naar dit adres)

  telefoonnummer 2 (invullen als 0135420538)

  toelichting

  Laat zien dat je geen robot bent door de volgende afbeelding te kiezen Vliegtuig.


  Indien het debiteuradres afwijkt van het woonadres, kunt u dit doorgeven aan de leerlingenadministratie@millhillcollege.nl onder vermelding van ten minste uw naam en telefoonnummer.

  Zit jij nu in groep 7 of 8?

  Neem dan snel een kijkje in onze groep 7 & 8 special. Ook interessant voor je ouders trouwens!

  Check it out