Wat moet u doen als uw kind ziek is?

U belt iedere dag met de loge om uw kind ziek te melden.

Wat moet ik doen als mijn zoon/dochter weer beter is?

Dan vult u het formulier ‘ziek-/betermelding’ in.

Bij wie moet ik zijn als er iets met mijn zoon/dochter is of ik wil iets weten?

Dan kunt u contact opnemen met de mentor van uw zoon/dochter.

Mill Hill ouders

Welkom in de Mill Hill Wereld

Beste ouder(s)/verzorger(s)

Hartelijk welkom op het Mill Hill College! Fijn dat u uw zoon of dochter toevertrouwt aan het team van onze school.

De wereld om ons heen is constant in verandering, ons onderwijs is daarom ook volop in beweging. Wij willen dat ons onderwijs aansluit op wat er in de maatschappij gebeurt. Daarom bereiden we onze leerlingen niet alleen voor op een vervolgopleiding of de arbeidsmarkt, maar zeker ook op een succesvolle en verantwoordelijke deelname aan de maatschappij.

We stimuleren leerlingen om zich optimaal te ontwikkelen en leveren daarbij zoveel mogelijk onderwijs op maat. Er is veel aandacht voor de individuele leerling, maar er worden ook eisen gesteld en grenzen getrokken. We vinden het erg belangrijk dat leerlingen eigen verantwoordelijkheid nemen voor hun leerproces, daarbij goed gecoacht door de docenten. Zo begeleiden wij leerlingen in hun cognitieve en sociale ontwikkeling. Als uw zoon of dochter over enkele jaren met een diploma onze “wereldschool” verlaat, dan is hij of zij in staat om weloverwogen keuzes te maken, vorm te geven aan het eigen leven en goed te functioneren in de huidige samenleving.

Wij vinden een goede relatie daarbij met ouders/verzorgers van groot belang. Samen kunnen we, ieder vanuit onze eigen verantwoordelijkheid, de ontwikkeling en groei van uw zoon of dochter in goede banen leiden. Openheid, vertrouwen, werken vanuit relatie zijn daarbij belangrijk.

Ard van Aken
rector

Nieuws

Mill Hill College

Infoavonden ouders groep 8

Op donderdag 25 november en dinsdag 14 december vindt er op het Mill Hill College een voorlichting plaats voor de ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen van…
Mill Hill College

De rector spreekt 5: Europa

De rector schrijft tien keer per jaar een column: ‘De rector spreekt’. Geschreven om aan te zetten tot nadenken of om te prikkelen. Soms deelt…
Mill Hill College

International Coming Out Day

Vandaag, 11 oktober 2021, wappert wereldwijd de regenboogvlag, ook op het Mill Hill. Daarmee zeggen we: Iedereen mag er zijn! Je gunt iedereen om je…
Mill Hill College
Werkgroep Derde Wereld stopt
Mill Hill College
Wereldwijs-column
Mill Hill College
De Mill Hill Rommelmarkt is afgelast!

Mill Hill College

Versterk Je Wereld