Leerlingvolgsysteem (LVS)

Volg Je Wereld

Leerlingvolgsysteem (LVS)

Sinds schooljaar 2019-2020 wordt naast magister (voor cijfers, afwezigheid enz.) de voortgang van de leerlingen bijgehouden in het “schooleigen” leerlingvolgsysteem (LVS). Het doel hiervan is om, naar aanleiding van de gegeven feedback door vakdocenten en mentor, met elkaar in gesprek te gaan over het leerproces van de leerling.

Vakdocenten geven (ten minste) vier keer per schooljaar feedback aan de leerling op inzet en capaciteiten, waarop de leerling vervolgens kan reageren. De mentor maakt een korte samenvatting van alle gegeven feedback wat inzichtelijk is voor de leerling, de ouder(s)/verzorger(s) en de vakdocent.
De toelichting in LVS richt zich op:

  • Wat zijn de kwaliteiten en/of
  • Wat zijn de verbeterpunten

Betekenis van de kleuren van de duimpjes:

GROEN: Het gaat goed. Met dezelfde inzet en motivatie kan het vak goed afgerond worden.

 

 

GEEL: Het gaat oké, maar er is nog duidelijk ruimte voor verbetering.

 

 

ROOD: Het is niet in orde. Er is veel ruimte voor verbetering.

 

 

De toelichting is gericht naar de leerling. Zowel de leerling als de ouder(s)/verzorger(s) kunnen de feedback lezen. Nadat de vakdocent zijn/haar informatie heeft ingevoerd geeft de leerling zelf een reactie op deze informatie.

LVS komt nooit in plaats van individuele gesprekken met de leerlingen maar geeft juist informatie om met de leerling en/of ouders te bespreken.

Mill Hill College

Versterk Je Wereld