Ouderpanels

Inspraak in Je wereld

Het Mill Hill College kent vijf ouderpanels.

Ouderpanels
Een ouderpanel is een eigentijdse manier om ouderbetrokkenheid op school vorm te geven en dient verschillende doelen:
•    de betrokkenheid van ouders bij de school vergroten;
•    de inbreng van ouders onderdeel uit laten maken van het schoolbeleid;
•    bij te dragen aan de kwaliteitsverbetering van de school.

De ouderpanels komen drie keer per jaar bijeen. Bij iedere bijeenkomst wordt er één thema centraal gesteld en bediscussieerd. De sectordirecteuren zijn voorzitter van het panel.

Wilt u zich opgeven voor één van de panels? Stuur dan een e-mail  naar:
Carolien Loos (ouderpanel brugklas)
Ralf van Overbruggen (ouderpanel mavo en Team-X)
Franca Peek en Ruud Schouten (ouderpanel havo-2/3 en vwo-2/3, havo-/vwo-bovenbouw)

De ouderpanels vinden plaats op het Mill Hill College van 19.30-21.00 uur op de volgende data:

Ouderpanel brugklas, mavo en havo-2/3 en vwo-2/3
17 september 2020 (ouderpanel brugklas niet)
23 november 2020
28 januari 2021
08 juni 2021

Ouderpanel Team-X en havo-/vwo-bovenbouw
22 september 2020
17 november 2020
04 februari 2021
17 juni 2021

Verslagen ouderpanel brugklas, mavo en havo-2/3 en vwo-2/3
Ouderpanel havo-2/3 en vwo-2/3 d.d. 17-9-2020
Ouderpanel mavo d.d. 17-09-2020
Ouderpanel mavo d.d. 23-11-2020
Ouderpanel mavo d.d. 28-01-2021

Verslagen ouderpanel Team-X en havo-/vwo-bovenbouw
Ouderpanel havo-vwo bovenbouw d.d. 22-9-2020
Ouderpanel Team-X d.d. 22-09-2020
Ouderpanel Team-X d.d. 17-11-2020
Ouderpanel Team-X d.d. 04-02-2021

Mill Hill College

Versterk Je Wereld