Passend onderwijs

Dan zit je vol vragen. Hier vind je antwoord op bijna alles. Ook handig voor je ouders!

Passend onderwijs en ondersteuningsprofiel van het Mill-Hillcollege
Per 1 augustus 2014 is de wet op passend onderwijs van kracht.

Wat betekent dit voor de nieuwe leerlingen van het Mill-Hillcollege?

Als leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte zich na 1 augustus 2014 aanmelden bij het Mill-Hillcollege, zal het intern zorgteam nagaan of het Mill-Hillcollege passende ondersteuning kan bieden en of er daarmee een match is tussen de leerling en de school.

Wat betekent passend onderwijs voor de huidige leerlingen van het Mill-Hillcollege?

Voor de leerlingen die al onderwijs op het Mill-Hillcollege volgen, verandert er weinig. Zij kunnen verwachten dat het ondersteuningssysteem blijft zoals het is. Zij krijgen ondersteuning van hun mentoren en vakdocenten. Indien er meer begeleiding nodig is, wordt er in het intern zorgteam besproken welke ondersteuning geboden kan gaan worden.

Dat kan zijn binnen de school; te denken valt aan begeleiding van de counselors, een screening door de RT-coördinator een onderzoek bij de orthopedagoog of een gesprekje met de schoolmaatschappelijk werkster. Het kan ook zijn dat de leerling en diens ouder(s)/verzorger(s) geadviseerd worden om ondersteuning bij de externe partners van de school te gaan vragen. Daarbij kunt u denken aan bijvoorbeeld het GGZ, de GGD, Kompaan & de Bocht.

Daarnaast zijn er leerlingen met leer- en gedragsproblemen die veroorzaakt zijn door ziekte, een lichamelijke beperking of door problemen in het autistisch spectrum. Zij krijgen extra ondersteuning van een persoonlijk begeleider. Dit is de mentor of iemand die naast de mentor persoonlijke aandacht aan die ene leerling kan geven en die de link vormt tussen de leerling en diens ouder(s)/verzorger(s) en de school.

Klik hier voor meer algemene informatie over passend onderwijs.

In het ondersteuningsprofiel staat aangegeven welke ondersteuning er op het Mill-Hillcollege wordt geboden aan de leerlingen.
Klik hier voor het ondersteuningsprofiel van het Mill-Hillcollege.

Themamiddagen

Binnenkort zijn er weer themamiddagen voor groep 7 & 8. Wil je daar bij zijn? Geef je snel op!

Schrijf je in