Regelingen en procedures

Afspraken in Je Wereld!

MHC-leefregels

Een nette, veilige school. Daarvoor maak je afspraken.
Wij hebben deze afspraken ‘MHC-leefregels’ genoemd.
1. Ik heb respect voor anderen
2. Iedereen mag zijn zoals hij/zij is
3. Ik help een ander als ik dat kan
4. Ik ga met zorg en respect om met de school en de spullen op en om de school
5. Voor mijn weloverwogen mening kom ik op

Alcoholbeleid

Het Mill Hill College heeft afspraken gemaakt over het gebruik van alcohol.
Het alcoholbeleid staat hier beschreven.

Antipestprotocol

Het Mill Hill College heeft een antipestprotocol

Dyslexieprotocol

Het dyslexieprotocol is als volgt beschreven.

Klachtenregeling Ons Middelbaar Onderwijs

OMO heeft een speciale klachtenregeling

Kledingvoorschriften

Mensen die werken op het Mill Hill College hebben een representatieve functie: zij zijn ambassadeurs van onze school. Dat vraagt om bij die rol passende kleding.
Het dragen van kleding die het gezicht geheel bedekt of zodanig bedekt dat alleen de ogen onbedekt zijn, of onherkenbaar maakt is verboden (landelijke wetgeving). Het verbod geldt voor alle vormen van gezichtsbedekking, zoals bivakmutsen, boerka’s, niqabs en integraalhelmen.

Dit geldt voor medewerkers en leerlingen.

Leerlingenstatuut

Rechten en plichten van leerlingen hebben we vastgelegd in het leerlingenstatuut. Het leerlingenstatuut is goedgekeurd door de leerlinggeleding van de MR.

Medicijnverstrekking en medisch handelen

Hier kunt u het protocol medicijnverstrekking en medisch handelen lezen.

Onderbouwreglement

Het onderbouwreglement staat hierbij beschreven.

Overgangsregeling

Overgaan of niet?
De overgangsnormen van de brugklas zijn in dit document te lezen.
De overgangsnormen van leerjaar 2 en hoger zijn in dit document te lezen.
De regeling voor klas 4 en hoger is ook te vinden in het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA).

Protocol Sociale Media

Sociale Media: offline en online gelden dezelfde normen en waarden.
Er is een Protocol social media en communicatiemiddelen beschikbaar op het Mill Hill College.

Schoolreglement

Het schoolreglement is een reglement waarin allerlei schoolse zaken staan beschreven.

Verzuimprotocol

Het verzuimprotocol staat hier vermeld.

Versterk Je Wereld