Stichting Read to Grow zamelt al vele jaren boeken in voor scholen en ziekenhuizen in ontwikkelingslanden. De ingezamelde boeken worden getransporteerd naar de opslag van Read to Grow en vervolgens door vrijwilligers gesorteerd op categorie, leeftijd en kwaliteit. Na het sorteren van de boeken leveren zij deze aan kleinschalige particuliere partnerprojecten die ze weer transporteren naar het ontwikkelingsland.

Het succes van Read to Grow is onder andere ontstaan door de inzet van vele scholen. Daar wordt het grootste gedeelte van de boeken voor Read to Grow ingezameld. Dat zijn voornamelijk Nederlandse en Europese Internationale Scholen. De scholen houden een inzamelactie rondom UNESCO’s World Book Day op 23 april. Sinds een aantal jaar zamelt het Mill Hill College in Goirle rond 23 april boeken in voor Read to Grow. Omdat het op die dag vakantie is, is de inzameling uitgesteld tot na de meivakantie.

Van maandag 6 mei t/m vrijdag 10 mei staat er voor het Atrium van het Mill Hill College een boekenkast waar Engelstalige en Franstalige boeken voor kinderen en volwassenen in ontwikkelingslanden kunnen worden gezet. Op zaterdag 11 mei is de school extra geopend en kunnen er tussen 10 en 12 uur boeken worden ingeleverd.

Als je thuis dus een of meer boeken hebt staan of liggen die je niet meer leest, breng ze dan naar het Mill Hill College en zet ze in de inzamelkast. De boeken dienen wel van goede kwaliteit te zijn. Dus geen oude boeken of beschadigde boeken. Geef zoals jezelf wil ontvangen.