TILBURG – Documentaire fotograaf Roos Pierson is dit jaar een van de twee winnaars van de Jacques de Leeuw Prijs. Ze kreeg die afgelopen week uitgereikt in de Schouwburgzaal van Theaters Tilburg. Roos is student aan de Fontys Hogeschool voor de Kunsten (FHK) en ontvangt een geldbedrag van 10.000 euro om te investeren in haar verdere studie of carrière.

De Jacques de Leeuwprijs is bedoeld om talentvolle kunstenaars de mogelijkheid te bieden zich verder te ontwikkelen na afloop van hun studie. Jaarlijks wordt de prijs uitgereikt aan een student van een docentenopleiding en een student van een uitvoerende opleiding van FHK. Een jury verkoos Roos Pierson (Academie voor Beeldende Vorming) tot winnaar in de categorie docerend en Eveline Vervliet (Academy of Music and Performing Arts) in de categorie performance en design.

Achttiende uitreiking

Het is al voor het achttiende jaar dat de Stichting Jacques de Leeuw (onderdeel van uitgeverij Audax) afstudeerders van FHK steunt. De prijs draagt de naam van de stichter van Audax, kunstliefhebber en weldoener. De Leeuw overleed in maart van dit jaar op 87-jarige leeftijd na een langdurig ziekbed.

Stichting Ateliers Tilburg stelt een jaar lang een gastatelier ter beschikking aan een van de genomineerde studenten. Roos Pierson kreeg ook deze prijs.

Juryuitspraak

Over Roos Pierson zei de jury het volgende: “Roos maakt op de jury de indruk dat ze overal volstrekt zichzelf is. En die authenticiteit heeft veel inhoud en brengt veel teweeg. Door middel van het maken en bespreken van beelden leren mensen iets over zichzelf maar ook over de ander. Daarmee stelt ze de groei van leerlingen in hun menszijn centraal. Zo wil ze vernieuwing brengen in het onderwijs. Niet alleen in het kunstonderwijs. Maar vakoverstijgend, in de breedte van het onderwijs. Het is een feest om op haar website rond te dwalen en te ontdekken hoe zij tot haar leermiddel is gekomen en wat ze daarmee beoogt. Het feit dat er maandelijks een button bijkomt, en er eveneens een button ‘toekomst’ staat, geeft al aan hoe zeer dit een organisch groeiend leermiddel is.

Brugklas