Op dinsdag 7 september beginnen de lessen op het Mill Hill College.

Leerlingen van klas 1 t/m 3 en Team-X1 starten de eerste drie lesuren (brugklas en team-X1 om 8.45 uur en klas 2 en 3 om 8.30 uur t/m 10.45 uur) bij de mentor en hebben vanaf het 4de uur les volgens het rooster.
Leerlingen van klas 4 t/m 6 starten om 11.05 uur met les volgens het rooster en hebben het 8ste uur een introductiebijeenkomst bij de mentor.
Leerlingen van Team-X2 en Team-X3 starten met de Kick-off, informatie hierover volgt deze week per mail.
Voor een aantal praktische zaken ontvangen alle ouders en leerlingen uiterlijk 3 september een mail.

Brugklas