Leerlingvolgsysteem (LVS)

Volg Je Wereld

Naast magister (voor cijfers, afwezigheid enz.) wordt de voortgang van de leerlingen bijgehouden in het leerlingvolgsysteem (LVS). In het LVS wordt door vakdocenten feedback gegeven op de leerhouding van de leerlingen.

De toelichting in LVS richt zich op:

  • wat zijn de kwaliteiten en/of;
  • wat zijn de verbeterpunten.

Betekenis van de kleuren van de duimpjes:

GROEN: Het gaat goed. Met dezelfde inzet en motivatie kan het vak goed afgerond worden.

 

 

GEEL: Het gaat oké, maar er is nog duidelijk ruimte voor verbetering.

 

 

ROOD: Het is niet in orde. Er is veel ruimte voor verbetering.

 

 

De toelichting is gericht naar de leerling. Zowel de leerling als de ouder(s)/verzorger(s) kunnen de feedback lezen. Nadat de vakdocent zijn/haar informatie heeft ingevoerd, geeft de leerling zelf een reactie op deze informatie.

LVS komt nooit in plaats van individuele gesprekken met de leerlingen maar geeft juist informatie om met de leerling en/of ouders te bespreken.

Mill Hill College

Versterk Je Wereld!