Regelingen en procedures

Afspraken in Je Wereld!

MHC-leefregels

Een nette, veilige school. Daarvoor maak je afspraken.
Wij hebben deze afspraken ‘MHC-leefregels’ genoemd.
1. Ik heb respect voor anderen
2. Iedereen mag zijn zoals hij/zij is
3. Ik help een ander als ik dat kan
4. Ik ga met zorg en respect om met de school en de spullen op en om de school
5. Voor mijn weloverwogen mening kom ik op

Alcoholbeleid

Het Mill-Hillcollege heeft afspraken gemaakt over het gebruik van alcohol.
Klik hier voor het alcoholbeleid van het Mill-Hillcollege.

Antipestprotocol

Klik hier om het antipestprotocol te lezen.

Dyslexieprotocol

Klik hier om het dyslexieprotocol te bekijken.

Klachtenregeling Ons Middelbaar Onderwijs

OMO heeft een speciale klachtenregeling. Klik hier voor de klachtenregeling.

Kledingvoorschriften

Mensen die werken op het Mill Hill College hebben een representatieve functie: zij zijn ambassadeurs van onze school. Dat vraagt om bij die rol passende kleding.
Het dragen van kleding die het gezicht geheel bedekt of zodanig bedekt dat alleen de ogen onbedekt zijn, of onherkenbaar maakt is verboden (landelijke wetgeving). Het verbod geldt voor alle vormen van gezichtsbedekking, zoals bivakmutsen, boerka’s, niqabs en integraalhelmen.

Dit geldt voor medewerkers en leerlingen.

Medicijnverstrekking en medisch handelen

Hier kunt u het protocol medicijnverstrekking en medisch handelen lezen.

Leerlingenstatuut

Rechten en plichten van leerlingen hebben we vastgelegd in het leerlingenstatuut. Het leerlingenstatuut is goedgekeurd door de leerlinggeleding van de MR.
Klik hier om het leerlingenstatuut in te zien.

Onderbouwreglement

Klik hier om het onderbouwreglement te bekijken.

Overgangsregeling

Overgaan of niet?
De overgangsnormen van de brugklas zijn in dit document te lezen.
De overgangsnormen van leerjaar 2 en hoger zin in dit document te lezen.
De regeling voor klas 4 en hoger is ook te vinden in het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA).

Protocol Sociale Media

Sociale Media: offline en online gelden dezelfde normen en waarden.
Klik hier om het protocol Sociale Media te lezen.

Schoolreglement

Klik hier om het schoolreglement te lezen.

Verzuimprotocol

Klik hier om het verzuimprotocol te bekijken.

Mill Hill College

Versterk Je Wereld!