Team-X

Verander Je Wereld

In het thematisch projectonderwijs van Team-X staan de leerling en zijn creativiteit centraal. In Team-X zitten leerlingen met een mavo-, havo- en vwo-advies bij elkaar in de klas. Iedereen werkt op zijn of haar eigen niveau.

Daarnaast is er structureel tijd en aandacht voor persoonsvorming. Coaches (mentoren) bespreken de door leerlingen gemaakte keuzes om ze te helpen reflecteren op hun eigen (leer)proces.

Om de kwaliteit van het onderwijs te waarborgen, dragen de profs, vakdocenten en coaches zorg voor het behalen van de kerndoelen die door de overheid wettelijk vastgelegd zijn.

Om een indruk te krijgen van wat we allemaal doen, kunt u ons volgen op Facebook en Instagram. Voor overige vragen kunt u contact opnemen met Ruud Ooms, coördinator Team-X.

Algemeen

Team-X staat voor contextrijk en gepersonaliseerd onderwijs. Het leren vindt plaats in een contextrijke omgeving; de buitenwereld wordt bewust betrokken bij het leerproces. Zo betrekken we het bedrijfsleven, vervolgopleidingen, musea, instanties en ouders bij het onderwijs.

Het onderwijs van Team-X is feedbackgericht. Leerlingen krijgen geen cijfers, maar ontvangen woordbeoordelingen. Hierdoor weten leerlingen waar ze goed in zijn en wat hun verbeterpunten zijn.

Ook staan de vaardigheden samenwerken, reflecteren, onderzoeken, plannen en verantwoordelijkheid nemen centraal.

Voor meer informatie over het programma van Team-X

Mill Hill College

Versterk Je Wereld