We shoppen steeds meer online.

Kunnen we niet beter alle winkels sluiten?

De wereld kent bijna 7.000 gesproken talen.

Is het niet handiger dat we allemaal 1 taal leren en spreken?

We hebben steeds meer controle over het leven.

Kunnen we straks de kleur ogen van onze kinderen bepalen?

Vragen (ICT)

Vragen in Je digitale Wereld!

Heb je de algemene vragenpagina al gelezen? Misschien staat daar het antwoord op je vraag. Kom je er niet uit, dan kun je je vraag stellen bij de balie van de mediatheek.

Met ingang van schooljaar 2018-2019 gaan we minder gebruik maken van de online oplossing van Microsoft, Office 365. Dit vanwege wensen en eisen ten aanzien van privacy. En ook omdat het in de praktijk minder goed werkt dan we zouden willen. Gebruik de N schijf voor je bestanden. Schoolmail vind je onder de knop ‘Webmail’ op de homepage.

Medewerker?
Lees eerst deze pagina goed door, staat het antwoord op je vraag er niet tussen check dan de ICT FAQ voor medewerkers

FAQ
Waar sla ik bestanden op
Wifi
Bestanden N-schijf herstellen
Schoolmail toevoegen aan je mobiel
Software bestellen bij SLIM
Schoolverlater

Waar sla ik bestanden op/vind ik deze terug?
Als je aanmeldt op een schoolcomputer of -laptop heb je de beschikking over de volgende locaties om bestanden op te slaan. Deze ‘schijven’ kun je zien via de ‘verkenner’ (bereikbaar via het startmenu van de PC/laptop).

  • N schijf (schoolnetwerk): dit is de standaardlocatie om je bestanden op te slaan (10Gb ruimte beschikbaar). Vanuit thuis kun je ook bij deze bestanden.
  • O schijf: locatie om bestanden op te slaan ten behoeve van informatica lessen. Let op! deze map wordt elke 180 dagen automatisch gewist!
  • Q schijf (Office 365): deze schijf wordt vanaf de herfstvakantie niet meer gebruikt. Je kan dan voorlopig nog wel in Office 365 werken maar alleen in de browser.
  • Z schijf: hier kunnen docenten bestanden neerzetten voor leerlingen. Leerlingen kunnen hier niets opslaan.

Wifi
Je kan met je (school-)gebruikersnaam (leerlingnummer) en wachtwoord verbinding maken met het WiFi schoolnetwerk (SSID: MHC). Op de meeste moderne laptops, macbooks en iPhones is dat voldoende. Op veel Android toestellen moet je checken of ‘CA certificaat valideren’ uit staat. Zie afbeelding.

 

 

 

 

 

 

 

Bestanden N-schijf herstellen
Je kan gewijzigde of corrupte bestanden die op de N-schijf staan makkelijk herstellen naar een vorige versie door de volgende stappen te volgen:

  1. Klik met de rechtermuisknop op het bestand (op de N-schijf) dat je wilt herstellen.
  2. Klik op ‘Eigenschappen’.
  3. Klik op het tabblad ‘Vorige versies’.
  4. Klik op de versie die je wilt herstellen.
  5. Klik vervolgens tweemaal op ‘Terugzetten’.

(Door na stap 4 op ‘Openen’ te klikken kan je het bestand vooraf nog bekijken.)

Schoolmail op je mobiel
Werkt het niet verwijder dan eerst het schoolaccount volledig van je mobiel.
De gegevens die je nodig hebt zijn:
type account: Exchange
e-mailadres: leerlingnummer@millhillcollege.nl
wachtwoord: schoolwachtwoord

De volgende gegevens heb je in de meeste gevallen niet nodig:
gebruikersnaam: leerlingnummer
server: mail.millhillcollege.nl
domein: educatief

Software bestellen
Je kan via Moodle bij SLIM met korting software bestellen indien je als leerling of medewerker met het Mill Hill College verbonden bent. Dit kan je doen door via het menu bovenaan de pagina in Moodle naar ‘Diversen’, ‘bestellen bij SLIM’ te gaan.

Schoolverlater
Schoolverlaters verdwijnen pas 1 september van het schooljaar na de diplomauitreiking uit alle digitale systemen. Dit doen we zodat zij bijv. de foto’s van de diploma-uitreikingen nog kunnen bekijken. Zorg dat je voor die datum gegevens die je wil bewaren hebt overgezet naar je eigen computer/laptop en/of privé account.

Button Text

Vraag Je Wereld

Vragen?