De voorbereidingen op onze traditionele kerstactie en het Mill Hill “Glazen Huis” zijn volop in gang.
Mentoren en leerlingen overleggen op welke wijze zij op donderdag 19 december a.s. hun steentje bij
kunnen dragen aan de kerstactie. Zowel overdag als ’s avonds zullen allerlei activiteiten op het Mill
Hill College plaatsvinden. Ouders, grootouders, broertjes, zussen en andere belangstellenden zijn
daarbij van harte welkom.
De kerstactie start met de opening van het “Glazen Huis” op donderdag 19 december. De opening
zal om 10.30 uur in het Atrium plaatsvinden. De acties lopen deze dag van 14.30 tot 17.00 uur en van
19.00 tot 22.30 uur. De school gaat tussen 17.00 en 19.00 uur even dicht voor leerlingen en ouders.
Zoals gebruikelijk zal het voltallige personeel op vrijdagmiddag de kerstvakantie inluiden met een
gezamenlijke lunch. We hebben besloten om die ochtend voor het personeel een plenaire
studiebijeenkomst te organiseren, een jaarafsluiting met een serieuze ondertoon.
Dit betekent dat de leerlingen op vrijdag 20 december vrij zijn.