De rector schrijft tien keer per jaar een column: ‘De rector spreekt’. Geschreven om aan te zetten tot nadenken of om te prikkelen. Soms deelt de rector zijn eigen mening, maar soms ook niet.

De rector spreekt 4 – september 2021

Wereldwijs

Je hoeft er de krant maar op na te lezen of naar Jinek te kijken, het is een feit: Het is kommer en kwel in het Nederlandse onderwijs. Kinderen luisteren ademloos naar opa die vertelt dat hij op school nog moest hoofdrekenen en een fatsoenlijke zin construeren is een vaardigheid die alleen schrijvers nog beheersen. D66 roept dat ingrijpen noodzakelijk is, wil af van de grote schoolbesturen en inmiddels is meer dan een kwart van de bekostiging in het voortgezet onderwijs weer geoormerkt. Zo bepaalt de overheid steeds meer waar scholen hun geld aan uit moeten geven. Mooi verpakt noemen we dat het Nationaal Programma Onderwijs.

Is het allemaal wel zo slecht als we lezen in de krant en horen op tv. Ik vind van niet. Zoals al vaker verteld, heb ik in een vorig leven de hele wereld afgereisd en veel scholen gezien. Uiteindelijk kom ik maar tot één conclusie: wij doen het in Nederland niet slecht. De schoolgebouwen zijn heel behoorlijk, de docenten zeker competent en er is voldoende geld beschikbaar om leerlingen voor te bereiden op hun vervolgopleiding. Als we uit de bocht vliegen, wijst de onderwijsinspectie ons weer de goede weg en de Nederlandse economie, die toch vooral op Nederlanders draait, is wereldwijd concurrerend. Op een of andere manier doen we toch iets goed. Wat is er dan wel aan de hand?

Allereerst leren leerlingen veel meer op school dan bij internationale onderzoeken wordt gemeten. De lijstjes zijn gebaseerd op zaken die wij in de vorige eeuw belangrijk vonden, maar meten geen moderne vaardigheden die cruciaal zijn voor het slagen in de maatschappij. Sociale opbrengsten en 21st Century Skills heet dit met een dure term. Als scholen zijn wij er ook zelf schuld aan dat anderen ons maar middelmaat vinden, wij hebben onvoldoende duidelijk gemaakt wat leerlingen wel op school leren. Het Mill Hill College vormt hierop geen uitzondering. Wij leveren ‘meer dan een diploma’ maar kunnen maar slecht onder woord brengen wat dat ‘meer’ dan is. Daarom starten wij dit jaar met het programma Wereldwijs. Daarbij gaan we samenwerkingsverbanden aan met regionale en internationale partners, beschrijven we leerdoelen en organiseren we in het voorjaar van 2022 een Wereldwijsweek waarin we laten zien wat voor school we zijn en hoe modern onderwijs eruit kan zien.

Daarnaast vergeet de buitenwereld vaak dat wij opleiden voor morgen. Buitenstaanders hebben vaak de neiging om hun eigen schooltijd of hetgeen zij hebben geleerd, af te zetten tegen het nu. Dat is vreemd omdat de bevolkingssamenstelling sterk is veranderd, digitalisering leidend is, er een mondiale economie is en de taak van docenten is opgeschoven van instructeur naar begeleider. In veel opzichten zijn de leerlingen van nu veel meer competent dan 40 jaar geleden. We leven namelijk in een wereld van beelden, snelle informatie en kortstondige bevrediging van behoeftes. Daar hoort een ander mens bij en die leiden wij op. Het zou fijn zijn als bestuurders en politici meer de tijd zouden nemen om op scholen te komen kijken wat er echt gebeurt, in plaats van te roeptoeteren als er weer een kritisch artikel verschijnt in de NRC. Vooral tijdens de Coronacrisis is dit pijnlijk duidelijk geworden. Richtlijnen spitsten zich toe op oude principes als klassen en ‘de docent voor de klas’. Het moderne onderwijs is echter totaal anders georganiseerd.

Tot slot blijven we Nederlanders en vinden we het maar moeilijk om trots te zijn op wat we doen en kunnen. Het is ook veel leuker om te lachen om de mislukkeling bij ‘K2 zoekt K3’ dan om je collega of klasgenoot een compliment te geven. Maar daar ga ik verandering in brengen. Ik ben trots! Trots op ons mooie Mill Hill College, trots op onze leerlingen en trots op onze medewerkers. Hoe trots ik ben wordt duidelijk tijdens de Wereldwijsweek in april 2022. Een prachtig iets om naar uit te kijken.

 

 

Administratie