Al jaren is de Derde Wereld Rommelmarkt een begrip in Goirle en omgeving. Met veel passie heeft een groot aantal vrijwilligers en collega’s zich hiervoor ingezet. Door de coronacrisis is de rommelmarkt de afgelopen twee jaar helaas niet doorgegaan.

De gedwongen pauze was ook een goed moment om na te denken over de toekomst van de rommelmarkt. De groep vrijwilligers werd alsmaar kleiner en het evenement kwam steeds meer los te staan van het Mill Hill College. De afgelopen periode zijn hierover gesprekken gevoerd met de werkgroep. Het blijkt dat het doel van de werkgroep met de rommelmarkt en de leerdoelen van ons nieuwe Wereldwijsprogramma, veel overlap vertonen.

Na goed overleg heeft de werkgroep Derde Wereld daarom besloten te stoppen met de rommelmarkt in de overtuiging dat het Mill Hill College doorgaat met het bewustmaken van leerlingen dat er mensen zijn – dichtbij en veraf – die onze hulp soms nodig hebben.

Namens alle medewerkers van het Mill Hill College worden de werkgroepleden van de Derde Wereld Rommelmarkt ontzettend bedankt voor hun enthousiasme en werklust. De rommelmarkt heeft er mede voor gezorgd dat het Mill Hill College bekend staat als een school met een groot hart voor de medemens.

Administratie