Aanbod Onderwijs

Op het Mill Hill College wordt gewerkt met twee onderwijsconcepten:

Regulier onderwijs met een tweejarige brugperiode mavo/havo, havo/vwo en vwo, waarbij aan het einde van het tweede jaar de leerlingen op het hoogst haalbare niveau worden ingedeeld.

Team-X waarin tot en met het derde leerjaar wordt gewerkt met vakoverstijgende projecten waarin de meeste “reguliere” vakken geïmplementeerd zijn. In Team-X zitten leerlingen met een mavo-, havo- en vwo-advies bij elkaar in de klas. Iedereen werkt op zijn of haar eigen niveau.

Onderwijsprogramma

Jaarlijks organiseert het Mill Hill College een wereldwijsweek. Tijdens deze week vinden er allerlei activiteiten plaats zoals klassendagen, excursies, projecten, sportdagen en theater. Het afsluitende wereldwijsfestival vormt hiervan het hoogtepunt.

Bijzonder zijn de zogenaamde MILL uren, waarin leerlingen (onder begeleiding van de mentor) zelf de keuze maken voor welk vak ze extra aan de slag willen gaan.

Ook worden er talentvakken aangeboden waarvoor leerlingen zelf kunnen kiezen. Denk hierbij aan muziek, beeldende vorming, sport, theater en robotica.

Leerlingen op het vwo kunnen in aanmerking komen voor het versneld vwo. Als leerlingen toegelaten worden tot het versneld vwo, kunnen zij het vwo (of enkele vakken) in vijf in plaats van zes jaar afronden.

Er zijn vier toetsweken in een schooljaar. De voortgang van de leerlingen wordt bijgehouden in het leerlingvolgsysteem (LVS) en  Magister. In het LVS wordt door vakdocenten feedback gegeven op de leerhouding van de leerlingen.