Wereldwijs

Op het Mill Hill College stimuleren wij het voorstellingsvermogen van onze leerlingen en maken de┬á leerlingen wereldwijs. Wij bieden de leerlingen meer dan een diploma. Naast de leerdoelen per vak, hebben wij daarom wereldwijsleerdoelen beschreven. Burgerschapsvorming en loopbaan- en beroepsori├źntatie maken hier een integraal onderdeel van uit. Leerlingen behalen een bepaald minimumniveau en kunnen zelf kiezen op welk onderdeel zij willen excelleren of waarin zij zich verder willen verdiepen. Alles wat zij leren leggen ze vast in een portfolio. Leerlingen worden uitgedaagd dit op een creatieve manier te doen.

Jaarlijks organiseert het Mill Hill College een wereldwijsweek. Ouders en alle andere belangstellenden worden uitgenodigd om te ervaren hoe wereldwijs leerlingen zijn. Het afsluitende wereldwijsfestival vormt hiervan het hoogtepunt.

Samen met lokale partners ontwikkelen wij de wereldwijsfabriek. Alle leerlingen werken jaarlijks een lesweek in de wereldwijsfabriek aan vooraf geformuleerde leerdoelen. De wereldwijsfabriek organiseert tentoonstellingen, voorstellingen en concerten, helpt lokale partners en maakt kunstzinnige producten. De wereldwijsfabriek is zowel een virtuele als een fysieke werkomgeving. Fysiek komen leerlingen samen op school en in lokale (cultuur)centra. Alle activiteiten worden begeleid door medewerkers van het Mill Hill College en door experts van culturele partners.