Zij-instroom

Het kan voorkomen dat je de overstap naar het Mill Hill College (verder: MHC) wil maken. Een overstap is bij voorkeur mogelijk aan het begin van het schooljaar, tenzij het om een verhuizing vanuit een andere regio gaat.

Een overstap is enkel mogelijk indien er plaats is in het betreffende leerjaar en op het betreffende niveau.

Procedure zoals in Tilburg e.o. is vastgelegd

Er kunnen diverse redenen zijn waarom een leerling de schoolloopbaan op een andere school gaat voortzetten.

Als een leerling in verband met de vorderingen van de schoolloopbaan naar een andere school moet, bijvoorbeeld als twee keer doubleren niet is toegestaan, of als het juiste niveau niet wordt aangeboden.

De procedure is dan als volgt:

Als een leerling vrijwillig een overstap wil maken:

Als een leerling een overstap moet maken i.v.m. verhuizing: