Onze school

Geschiedenis

Het Mill Hill College bestaat inmiddels 64 jaar. Het Mill Hill College ontleent zijn naam aan de missiecongregatie van Mill Hill, genoemd naar een wijk in Londen. Vanuit een eigen opleiding in Tilburg, het St-Joseph-Studiehuis (de “Rooi Pannen”) werd op 19 maart 1959 het Mill Hill College opgericht, dat zich in 1972 aansloot bij Ons Middelbaar Onderwijs. Op 21 februari 1974 werd het gebouw in Goirle betrokken, dat in 1996 werd uitgebreid. In de geschiedenis van de school zijn we twee maal gefuseerd; in 1989 met mavo St. Jan in Goirle en in 1997 met de St. Jozef mavo in Hilvarenbeek.

Onze school

Het Mill Hill College is een school voor mavo, havo en vwo in een veilige, groene omgeving waar we veel aandacht besteden aan kwalitatief hoogwaardig onderwijs en de algemene vorming van leerlingen. Het Mill Hill College is een school met een hele goede sfeer, die we met elkaar maken. Het zit in het DNA van onze school dat iedereen mag zijn zoals hij of zij is en de tijd krijgt om verder te ontdekken wat hij of zij allemaal kan.

Elke schooldag komen er ca. 1550 leerlingen vanuit Goirle, Riel, Alphen, Tilburg, Hilvarenbeek, Diessen, Biest-Houtakker, Esbeek, Baarle-Nassau of Poppel (B) naar het Mill Hill College.

Wereldwijs

De school is een proefsamenleving, in de ‘echte’ wereld, waar het leven geleerd wordt. Zowel in de eigen omgeving als aan de andere kant van de aardbol. We willen ons vanuit persoonlijke betrokkenheid, uitdaging en onderlinge steun inzetten voor de leerlingen, zodat zij zich ontwikkelen tot volwaardige deelnemers aan de samenleving. Het is belangrijk dat leerlingen leren keuzes te maken maar ook weten waarom ze die keuzes maken. Vandaar onze slogan ‘Versterk Je Wereld’

Meer dan alleen kennis

Leren is in onze ogen meer dan alleen kennis opdoen van de verschillende vakken. Wij willen leerlingen helpen om zich te ontwikkelen tot mensen die zelfstandig kunnen functioneren in de maatschappij. Respectvol met elkaar omgaan en de verantwoordelijkheid nemen voor je eigen leerproces zijn belangrijke aandachtspunten. Oog hebben voor elkaar, persoonlijk initiatief, eigen verantwoording: het hoort allemaal bij iemands persoonlijke ontwikkeling.  Op het Mill Hill College haal je eruit ‘wat’ erin zit, maar ook ‘wie’ erin zit. Je mag hier jezelf zijn en je kunt je hier ontwikkelen tot een zelfbewuste en kritische wereldburger, die zijn eigen keuzes durft te maken.

OMO

Goed onderwijs, goed mens, goed leven en goed handelen.

Het Mill Hill College valt onder het bevoegd gezag van Ons Middelbaar Onderwijs (OMO). OMO is het schoolbestuur van 34 scholen voor voortgezet onderwijs in de provincie Noord-Brabant. Scholen met elk hun eigen identiteit maar met een gezamenlijk doel: ‘Leerlingen van 12 tot en met 18 jaar, ongeacht hun talenten en sociale achtergrond, met goed onderwijs en zorgzame begeleiding voor te bereiden op het vervolgonderwijs en in het verlengde daarvan op een plaats in de maatschappij.’ Wilt u meer informatie over Ons Middelbaar Onderwijs?

Voor het jaarverslag 2022 van vereniging OMO, klik hier.
In het jaarverslag van vereniging OMO wordt verwezen naar een beknopt jaarverslag van het Mill Hill College van schooljaar 21-22. Via deze link kunt u het beknopte jaarverslag lezen.