Mill Hill College

Website in onderhoud

Er wordt momenteel onderhoud aan de website gepleegd. De informatie voor aanvang schooljaar 2022-2023 is up-to-date, overige informatie wordt bijgewerkt.
Mill Hill College

Uitnodiging filosofische leesgroep

Beste collega’s en leerlingen, Hiermee nodig ik jullie van harte uit voor een gezamenlijk op weg gaan over wegen van het denken. Ik zou graag…
Mill Hill College

Informatieavond ouder(s)/verzorger(s) leerlingen groep 8

Op dinsdag 13 december 2022 vindt er op het Mill Hill College een voorlichting plaats voor de ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen van groep 8. Tijdens…
Mill Hill College
Meeloopmiddagen
Mill Hill College
Welkom (terug) bij de Regenboogclub
Mill Hill College
Gezonde school
ziekmelden/verlofaanvraag/blessuremeldingRichtlijnen Corona sinds april 2022