Versneld vwo

Het Mill Hill College biedt voor vwo-leerlingen het versneld vwo aan.

Leerlingen die goed zijn in een vak, weinig instructie nodig hebben of meer ruimte willen om zich te ontwikkelen, kunnen hier gebruik van maken.

Vanaf de tweede helft van de brugklas (jaar 1) kan een leerling ervoor kiezen om één of meerdere vakken versneld te doorlopen.

De leerlingen leren in maatwerktraject hoe zij hun leerdoelen in minder tijd kunnen behalen en hoe zij hun studie het beste kunnen organiseren alsook initiatief nemen en te communiceren.

Als leerlingen in de bovenbouw vakken versnellen, kunnen zij voor de versnelde vakken al examen doen als zij in vwo-4 of vwo-5 zitten. Daarmee winnen zij tijd in de hogere jaren van het vwo die zij kunnen besteden aan de overige vakken, eventuele extra vakken of activiteiten waarmee zij zich breder kunnen ontwikkelen.

In schooljaar 2023-2024 volgden 44 leerlingen van de brugklas van het vwo tot en met vwo-5 één of meerdere vakken versneld en in voorgaande schooljaren hebben leerlingen met goed gevolg examen gedaan voor bijvoorbeeld de vakken Engels en wiskunde-A.

Naast de mogelijkheid om één of enkele vakken te versnellen, kan een leerling ervoor kiezen om het gehele vwo versneld te doorlopen. Deze uitzonderlijke keuze is vooral bedoeld voor de leerlingen die zoveel talent hebben dat zij het meeste gebaat zijn met een snellere start op een vervolgopleiding.