Privacyreglement

Een afschrift van het privacyreglement Ons Middelbaar Onderwijs is op het OMO-bureau en het Mill Hill College voorhanden. Op verzoek kan een exemplaar van dit reglement ingezien worden (privacyreglement OMO, artikel 20, publicatie reglement).

Bent u van mening dat er een datalek of schending van privacy is opgetreden, stuur dan een e-mail naar privacy@millhillcollege.nl. Uw (je) melding wordt vertrouwelijk behandeld!

Gebruik beeldmateriaal

Op het Mill Hill College maken wij (groeps-)foto’s en filmpjes om later te kunnen nagenieten van onze belevenissen. Wij gaan zorgvuldig om met deze foto’s en video’s. Wij plaatsen geen beeldmateriaal waardoor leerlingen schade kunnen ondervinden. We plaatsen bij foto’s en video’s geen namen van leerlingen.

Daarnaast zijn wij vanuit de wetgeving verplicht om uw toestemming te vragen voor het gebruik van beeldmateriaal van uw zoon/dochter als hij/zij jonger is dan 16 jaar. Leerlingen van 16 jaar en ouder moeten zelf toestemming geven.

Per brief vragen we u aan te geven waarvoor het Mill Hill College beeldmateriaal van uw zoon/dochter mag gebruiken. Op het toestemmingsformulier kunt u zien voor welk doel de verschillende opties gebruikt worden.

U mag natuurlijk altijd de door u gegeven toestemming intrekken. Ook mag u op een later moment alsnog toestemming geven. Zonder toestemming zal er geen beeldmateriaal van uw zoon/dochter gebruikt en gedeeld worden.