Ondersteuningsprofiel

In het ondersteuningsprofiel staat aangegeven welke ondersteuning de leerlingen kunnen verwachten. Soms hebben leerlingen leer- en/of gedragsproblemen die veroorzaakt zijn door ziekte, een lichamelijke beperking of door bijvoorbeeld problemen in het autistisch spectrum. Deze leerlingen kunnenĀ  extra ondersteuning krijgen van een persoonlijk begeleider.

Download Schoolondersteuningsprofiel (pdf)

Het Mill Hill College maakt deel uit van het samenwerkingsverband Portvolio. Meer informatie vindt u op de site vanĀ Portvolio.