LOB

Algemene informatie

De lob-coördinator de mentor kunnen je helpen bij het maken van een aantal belangrijke keuzes voor vakken, opleidingen en beroepen.
In de mentorlessen wordt aandacht besteed aan het maken van deze keuzes. Voor hulp en vragen kun je e-mailen naar lob@millhillcollege.nl of binnenlopen bij de werkkamer lob (kamer 32 in de mediatheek).

De LOB-coördinatoren zijn:
de heer S. Rutten
srutten@millhillcollege.nl
mevrouw B. van Nuland
bvannuland@millhillcollege.nl

Verlofaanvraag

Als je verlof aan wil vragen voor een open dag, meeloopdag, intake etc. regel je dit verlof via het
lob-formulier. Dit oranje formulier is te vinden in de lob-hoek achterin de mediatheek, maar kun je ook hieronder downloaden en printen.

Verlofaanvraag formulier LOB

Dit formulier dien je volledig in te vullen en te laten ondertekenen door je ouder(s)/verzorger(s) en je mentor. Daarna regel je het verlof zelf bij de loge. Het verlofformulier bewaar je goed, zodat je aan kunt tonen dat je toestemming had om afwezig te zijn.

MHC LOB algemeen

MAVO

Profielkeuzeformulier mavo-3

Profielkeuzeformulier mavo-3 schooljaar 23-24

Beroepsoriënterende stage mavo-3

Zodra je een stagebedrijf hebt gevonden geef je dit door aan de LOB-coördinator en vul je onderstaand formulier in.

Formulier stagebedrijf mavo-3

Doorstroom mavo-4 naar havo-4

LOB boekje MAVOPresentatie mavo-4 naar havo-4

HAVO

Informatie voor de leerlingen in havo-3

In havo-3 ga je je oriënteren op de verschillende profielkeuzes voor de bovenbouw en welk profiel het beste past bij jouw interesses én competenties. Dit proces vindt met name plaats tijdens de mentorlessen in de B- en C-periode. Er wordt gewerkt met Qompas . Dit bestaat uit diverse (online) opdrachten en testen waarmee je meer inzicht krijgt in wie je bent en waar je interesses liggen. Met behulp van dit programma kun je uitzoeken welk profiel en welke bijbehorende vakken het beste bij jou passen.

Informatie voor de havo-bovenbouwleerlingen

In havo-4 en havo-5 ga je jezelf verder verdiepen in wie je bent en wat je na het Mill Hill College wilt gaan doen. Jouw mentor begeleidt je hierbij, maar ook je ouder(s)/verzorger(s), vrienden, familie, kennissen en collega’s kunnen je hierbij helpen. Zij kennen jou immers ook (heel) goed en/of hebben voor dezelfde keuze gestaan. Voor meer specifieke vragen over bijvoorbeeld studiemogelijkheden kun je ook bij de decanen terecht. Zij kunnen je helpen met vragen over bepaalde studies of als je vastloopt in je keuzeproces.

In havo-4 start je tijdens het bgu met het programma Qompas. Je gaat op zoek naar beroepensectoren en studierichtingen die bij jou passen. Daarnaast maak je een begin met het bezoeken van open dagen en andere studiekeuze-activiteiten.

In havo-5 rond je Qompas af en ga je meer specifiek uitzoeken welke studierichting en welke onderwijsinstelling bij jou passen. Je gaat open dagen bezoeken en één dag proefstuderen/meelopen bij de studie van jouw keuze. Uiteindelijk hak je de knoop door en schrijf je jezelf in voor een opleiding die past bij jouw interesses, of misschien kies je er heel bewust voor om eerst nog een jaar te gaan reizen, vrijwilligerswerk te doen of te werken.

Lob is niet geheel vrijblijvend. In het PTA staat omschreven wat je, in welke periode, moet hebben gedaan.

LOB boekje HAVOProfielkeuzeformulier HAVO schooljaar 23-24

VWO

LOB boekje VWO

Informatie speciaal voor vwo-onderbouwleerlingen

Als je een profiel gaat kiezen met keuzevakken, dan is het wel handig om eens vooruit te denken over wat je na het Mill Hill zou willen gaan doen. Wat voor soort beroep zou je willen uitoefenen later, wat voor type baan lijkt je leuk, of wil je misschien voor jezelf beginnen?

Hieronder vind je twee documenten: een beknopt document met verschillende sectoren en profielen, en een heel uitgebreid document met sectoren, opleidingen en profielen.

Document beknoptDocument uitgebreid

Informatie speciaal voor vwo-bovenbouwleerlingen

Als je niet weet wat je na het Mill Hill zult gaan doen, dan zou je eens per sector kunnen gaan onderzoeken of er een studierichting bij is die jou bevalt en die aansluit op jouw profiel. Hieronder vind je twee handige documenten om je daarbij te helpen.

Document beknoptDocument uitgebreidProfielkeuzeformulier VWO schooljaar 23-24

Hieronder vind je twee documenten: een met de webadressen van alle HBO scholen, en een met de webadressen van alle Universiteiten.

Document HBODocument WO

Team-X

LOG boekje Team-X