Team-X

Algemeen

In het thematisch projectonderwijs van Team-X staat de leerling en zijn creativiteit centraal. Team-X staat voor contextrijk en gepersonaliseerd onderwijs. Het leren vindt plaats in een contextrijke omgeving; de buitenwereld wordt bewust betrokken bij het leerproces. Zo betrekken we het bedrijfsleven, vervolgopleidingen, musea, instanties en ouders bij het onderwijs.
Het onderwijs van Team-X is feedbackgericht. Leerlingen krijgen geen cijfers, maar ontvangen woordbeoordelingen. Hierdoor weten leerlingen waar ze goed in zijn en wat hun verbeterpunten zijn. Ook staan de vaardigheden samenwerken, reflecteren, onderzoeken, plannen en verantwoordelijkheid nemen centraal.

In Team-X zitten leerlingen met een mavo-, havo- en vwo-advies bij elkaar in de klas. Iedereen werkt op zijn of haar eigen niveau.
Daarnaast is er structureel tijd en aandacht voor persoonsvorming. Coaches (mentoren) bespreken de door leerlingen gemaakte keuzes om ze te helpen reflecteren op hun eigen (leer)proces.

Om de kwaliteit van het onderwijs te waarborgen, dragen de profs, vakdocenten en coaches zorg voor het behalen van de kerndoelen die door de overheid wettelijk vastgelegd zijn. Om een indruk te krijgen van wat we allemaal doen, kunt u ons volgen op Facebook en Instagram. Voor overige vragen kunt mailen naar Team-X, zij nemen dan contact met u op.

Opbouw van het programma

In team-x zijn de verschillende vakken verdeeld in tredevakken en themavakken.

Binnen Team-X worden vakken op verschillende manieren aangeboden. In klas 1 worden de vakken Nederlands, Engels, wiskunde, Frans, Duits en Spaans als los vak aangeboden. Enkele andere vakken worden in projectvorm aangeboden: beeldende vakken, techniek en verzorging.

De vakken aardrijkskunde, geschiedenis, biologie, natuurkunde, scheikunde, levensbeschouwing en economie zijn de zogeheten themavakken. De themavakken worden aangeboden in verschillende thema’s. Elk jaar is verdeeld in vier thema’s. Elk thema bestaat uit verschillende subtopics.

Thema’s jaar 1: Cultuur, Stad en Platteland, Water en Tegenpolen

Thema’s jaar 2: De wereld, Money, Het onbekende en Zintuigen

Opbouw van een thema

Elk thema starten we met een kick-off. Tijdens de kick-off gaan we drie dagen de school uit of ontvangen we gastsprekers. Enkele voorbeelden zijn een bezoek aan: vliegbasis Gilze-Rijen, transportbedrijven, een bejaardentehuis, Villa Pardoes en de waterzuivering.

Na de kick-off starten we met de subtopics. Een thema bestaat uit ongeveer vijf of zes subtopics. Elk subtopic wordt ingeleid met een masterclass. De masterclass wordt gegeven door een prof (vakdocent van een themavak). Na de masterclass kiezen de leerlingen voor de hand-, hoofd- of hartopdracht. De leerlingen werken tijdens coachuren, na de lesdag of thuis aan deze opdrachten. Tijdens de coachuren werken de leerlingen ook aan de verwerking van de stof uit de vaklessen Nederlands, Engels, Duits, Frans en wiskunde.

Een voorbeeld van een handopdracht is hieronder te downloaden.

Op elke ingeleverde subtopicopdracht krijgt de leerling feedback van de prof. De feedback van de thema’s en vakken staat overzichtelijk in Magister.

Aan het einde van het thema verzamelt de leerling alle feedback en houdt de leerling een ouderpresentatie voor zijn ouders en coach (mentor). In deze ouderpresentatie kijkt de leerling ook terug op wat hij of zij heeft geleerd en wat verbeterpunten zijn.

Eén keer per jaar zijn alle familieleden en vrienden welkom op de expo. Op de expo laten alle leerlingen van klas 1 en 2 zien wat zij geleerd hebben.

Voorbeeld handopdracht

Team-X versus het reguliere onderwijs op het Mill Hill College