ICT

Het gebruik van ICT-middelen is in het onderwijs van vandaag de dag niet meer weg te denken.
Zowel voor docenten als leerlingen is het een belangrijke ondersteuning in het leerproces, zeker als het gaat om het bieden van maatwerk en in het kader van meer ‘gepersonaliseerd’ leren. Binnen het Mill Hill College zijn er op dit moment ruim 650 pc’s en laptops aanwezig die ingezet kunnen worden ten behoeve van het onderwijs en dit aantal groeit nog steeds. Als school hanteren wij de volgende uitgangspunten om onze identiteit in de digitale wereld mede vorm te geven: