Stages

In de visie van de school heeft scholing, begeleiding en opleiding van zowel zittend als nieuw personeel hoge prioriteit.

Het Mill Hill College maakt deel uit van de Academische Opleidingsschool Midden Brabant (AOMB). Het Mill Hill College hecht eraan ook stageplaatsen aan te bieden aan studenten van opleidingen die niet samenwerken binnen de eerder genoemde combinatie.

Contactpersonen

Sabine van Heesch
Schoolopleider
T 013-54 20 538
E info@millhillcollege.nl

Froukje Engbersen
Schoolopleider
T 013-54 20 538
E info@millhillcollege.nl

Het Mill Hill College werkt vanuit de beleidsnotitie “Opleidingsschool”, waarin de uitgangspunten van het Mill Hill College als opleidingsschool zijn uitgewerkt. Dit document zal regelmatig worden aangepast op basis van de ontwikkelingen op de school, bij de educatieve partners en de AOSMB en baseert zich op de volgende visie.

‘Het Mill Hill College vindt het opleiden van nieuwe collega’s een integraal deel van zijn onderwijstaak. Onze eigen onderwijsontwikkeling krijgt zo een impuls en tegelijkertijd dragen wij bij aan de continuïteit van ons onderwijs binnen en buiten de eigen school. Ons opleiden wordt dus gedragen door dezelfde kernwaarden als ons onderwijs.’

Aangezien de wensen en eisen van de verschillende opleidingsinstituten zeer divers zijn, is het voor onze school onmogelijk om deze diversiteit in te passen binnen de schoolorganisatie. Het Mill Hill College kiest ervoor een eigen gezicht te tonen als opleidingsschool. Naast onze actieve participatie in de eerder genoemde opleidingscombinatie zijn er plaatsen voor deeltijders en zij-instromers en werken wij nauw samen met vrijwel alle regionale educatieve partners.

De Opleidingsschool van het Mill Hill College

In de visie van de school heeft scholing, begeleiding en opleiding van zowel zittend als nieuw personeel hoge prioriteit.

Het Mill Hill College biedt studenten, opleidingsinstituten en andere educatieve partners kwalitatief goede opleidingsplaatsen voor alle fases van de opleiding (zowel bachelor als master).

Lees verder

Stageplaatsen

Op deze plek is het aanbod aan stageplaatsen voor onderwijzend personeel te vinden, alsmede reeds ingevulde plaatsen. Voor stageplaatsen voor niet onderwijzend personeel, onderwijs ondersteunend personeel en andere leerwerkplekken altijd contact opnemen met de schoolopleider.

De schoolopleider zorgt ervoor dat de aanvraag bij de juiste afdeling terecht komt. Om teleurstelling te voorkomen, een vriendelijk verzoek om zelf geen rechtstreeks contact op te nemen met medewerkers van de school om een stageplek te verkrijgen.

Sluitingsdatum voor de eerste ronde van aanmelden is 1 juni van het lopende schooljaar. Na het voeren van de gesprekken en het wel of niet plaatsen van de kandidaten volgt een tweede periode van aanvragen. Deze loopt, afhankelijk van de stageperiode, tot in het volgende schooljaar. Na 1 februari van een lopend schooljaar worden geen stagiairs meer geplaatst in datzelfde schooljaar. Uitzondering zijn meeloopstages van enkele dagen ter oriëntering op het beroep.

LO studenten worden geplaatst. Voor een eindstage kun je een sollicitatiebrief sturen.

Solliciteren kan alleen voor de vrije stageplaatsen die hieronder gemeld worden. Je kunt solliciteren door een e-mail te sturen met daaraan toegevoegd een motivatiebrief en CV aan: info@millhillcollege.nl.

Nog beschikbare stageplaatsen schooljaar 2024-2025

Stageformulieren

Personaliaformulier van het Mill Hill College

Registratieformulier van de Opleidingsschool Tilburg