Ouderpanels

Ook dit jaar verzoeken we geïnteresseerde en betrokken ouders/verzorgers plaats te nemen in een van de ouderpanels. Een ouderpanel is een eigentijdse manier om ouderbetrokkenheid op school vorm te geven en dient verschillende doelen:

De ouderpanels komen drie keer per jaar bijeen.

Bij iedere bijeenkomst wordt er één thema centraal gesteld en bediscussieerd. De directeuren zijn voorzitter van het panel. Wilt u zich opgeven voor één van de panels? Stuur dan een e-mail  naar:
Bart de Graaff (brugklas)
Carolien Loos (havo/vwo 2/3)
Franca Peek (havo/vwo bovenbouw)
Ralf van Overbruggen (2t/m 4 mavo)
Ralf van Overbruggen (Team-X)
De ouderpanels vinden plaats op het Mill Hill College van 19.30-21.00 uur.

De data voor schooljaar 2023-2024 zijn: