Onze school Downloads

Schoolgids

Download de Schoolgids (pdf)

Schoolplan Mill Hill College 2023-2027

Het Mill Hill College is een dorpse school met grenzeloze ambities[1]. Wij bereiden onze leerlingen voor op de toekomst door ze over de toekomst te leren nadenken. Zowel de toekomst van de wereld, als de eigen toekomst. Wij stimuleren het voorstellingsvermogen van leerlingen. Dit vraagt kennis over (verhoudingen in) de wereld en vaardigheden zoals kritisch leren nadenken over oorzaak en gevolg. Het Mill Hill College handelt vanuit de kernwaarden verbonden en betrokken, trots en ondernemend.

Leerlingen en medewerkers voelen zich sterk verbonden met elkaar en de wereld om hen heen. Wij zijn betrokken bij de wereld. Dit komt niet alleen tot uitdrukking in onze activiteiten zoals acties voor een goed doel of cultuurdagen, maar ook in hoe we met elkaar omgaan. Wij maken echt contact met elkaar en de wereld buiten de school, we denken in mogelijkheden van leerlingen en medewerkers en zoeken oplossingen voor problemen zonder het individu uit het oog te verliezen. Op het Mill Hill College zijn we trots op onze rijke historie. Wij kijken met een positieve blik naar de wereld. Wij bouwen aan het zelfvertrouwen van leerlingen en medewerkers en vinden dat je trots mag zijn op wie je bent en wat je kunt.

Wij kijken met een open en nieuwsgierige blik naar de wereld om ons heen. De wereld komt letterlijk de school in, op allerlei manieren en momenten. Doordat wij leerlingen ervan bewust maken dat het er toe doet wat zij denken, vinden en doen, maar ook hoe het elders in de wereld eraan toegaat, voelen zij zich in toenemende mate verantwoordelijk voor hun wereld. Op het Mill Hill College geloven we in de kracht van dingen doen en treden we de wereld proactief en ondernemend tegemoet. Initiatief wordt beloond. Stap voor stap gaat de leerling op onderzoek uit, zodat de leerling de wereld leert kennen en de wereld de leerling leert kennen.

[1] Presentatie identiteitswerkgroep, 2021

Download het Schoolplan (pdf)

Jaarverslag 2023

Download het Jaarverslag 2023 (pdf)