Team-X: thematisch werken

We werken in Team-X thematisch. Dat betekent dat de meeste vakken terugkomen in een bepaald thema. De vakken die terugkomen in de thema’s zijn: aardrijkskunde, geschiedenis, biologie, natuurkunde, scheikunde, levensbeschouwing en economie.

In klas 1 en 2 is ieder jaar verdeeld in 4 thema’s. De thema’s zijn:
Klas 1: Cultuur, Stad en platteland, Water en Tegenpolen
Klas 2: De wereld, Money, money, money, Het onbekende en Zintuigen

Ieder thema start met een kick-offweek. Tijdens deze kick-offweek gaan we de school uit of ontvangen we gastsprekers. Op deze pagina vind je meer informatie over deze activiteiten.

Na de kick-off starten we met de subtopics. Een thema bestaat uit ongeveer vijf of zes subtopics. Elk subtopic wordt ingeleid met een masterclass. Deze masterclass wordt gegeven door een prof (vakdocent van een themavak). Na de masterclass gaan de leerlingen aan de slag met de opdrachten. Doorgaans maken de leerlingen een keuze uit twee of drie verschillende opdrachten. De leerlingen werken hier tijdens coachuren, na de lesdag of thuis aan. Hieronder kun je een voorbeeld van een opdracht downloaden.

Op elke ingeleverde opdracht bij een thema krijgt de leerling feedback van de prof. De feedback van de thema’s en vakken is terug te vinden in Magister. Aan het einde van het thema verzamelt de leerling alle feedback en houdt de leerling een ouderpresentatie voor haar of zijn ouders en coach (mentor). In deze ouderpresentatie kijkt de leerling ook terug op wat hij of zij heeft geleerd en wat verbeterpunten voor de komende periode zijn.

Download voorbeeldopdracht