Mail Hill nummer 1 2023-2024

Deel 4: Nieuw onderwijs, projecten

Dit schooljaar zijn we gestart met projecten in leerjaar 1 en (een beetje) in leerjaar 2. Waarom eigenlijk en wat zijn projecten precies? Een veel gehoorde klacht op onze school, en ook op veel andere scholen, is dat het onderwijs niet actueel is. Daarmee bedoelen leerlingen dat ze dingen willen leren waar ze nu iets mee kunnen. Het is fijn om met je toekomst bezig te zijn, maar het is ook belangrijk om dingen te leren die nodig zijn om als puber een beetje te overleven.
Lees meer…

Projecten lenen zich bij uitstek voor actuele onderwerpen. Leerlingen werken samen aan een opdracht met een concreet resultaat. Dat vraagt natuurlijk wat kennis, maar vooral ook vaardigheden. Als je in een groep moet samenwerken moet je afspraken maken, je daaraan houden, een planning volgen en creatief nadenken over het gewenste resultaat. Vaak spreken we in het onderwijs dan over werken aan competenties. Competenties die later belangrijk zijn, maar ook nu.

Onze projecten nemen per jaar toe in complexiteit. Lijkt een project in jaar één nog veel op een vak, in leerjaar 3 werken meerdere vakken samen in een project. Zo maken leerlingen spelenderwijs kennis met de complexiteit van de samenleving en blijven projecten ook uitdagend. Niets is vervelender dan elke keer tijdens een project hetzelfde kunstje te moeten doen. Om het overzicht te houden hebben we hiervoor ook een aparte projectcoördinator aangesteld.

Zijn projecten vrijblijvend? Zeker niet! Leerlingen hebben leerdoelen waaraan ze moeten voldoen. Dat betekent niet dat alles 100% goed moet worden afgesloten, leerlingen zitten immers in een leerproces, maar leerlingen moeten wel voldoen aan vooraf gestelde eisen. De resultaten van projecten spelen ook een rol bij de determinatie (zit een leerling op mavo, havo of vwo op zijn/haar plek?). In het moderne onderwijs is het behalen van leerdoelen namelijk net zo belangrijk als het halen van goede cijfers voor toetsen. Zo krijgen we een volledig beeld van wat een leerling kan en wat er nog geleerd moet worden.

Is dit allemaal nieuw voor het Mill Hill College? Zeker niet. Wij hebben bij Team-X (een aparte leerroute op onze school) al veel ervaring opgedaan met projecten. Die ervaring gebruiken we nu ook bij de andere opleidingen. Zonder natuurlijk van het reguliere onderwijs Team-X te maken. Leerlingen van Team-X kiezen hier speciaal voor en worden ook op een andere manier begeleid en getoetst. Dat betekent niet dat wij als school uitgeleerd zijn. Ook wij leren van projecten. Dat is het mooie aan het onderwijs. Het beroep van docent is altijd in ontwikkeling. De kennis van vandaag werkt morgen niet meer zo goed. Dus ook docenten moeten hard werken om actueel te blijven. Dat maakt het nieuwe onderwijs zo mooi: leerlingen en docenten leren samen. Wat mij betreft het ultieme onderwijs.

In de volgende nieuwsbrieven ga ik in op de andere nieuwe onderdelen van ons toekomstig onderwijs.

Ard van Aken


De eerste toetsweek vindt plaats van 30 oktober tot en met 3 november. De mediatheek zal dan gesloten zijn, dus boeken kunnen alleen ingeleverd worden in de Agora. Leerlingen uit de Tussenruimte kunnen deze week terecht in lokaal 35.


Ook dit jaar zijn er een aantal studiemiddagen vastgesteld. De eerste studiemiddag was op donderdag 21 september jl. Op de volgende dagen zullen de lessen na hetde lesuur vervallen (onderbouw vrij vanaf 12.15 uur, bovenbouw vrij vanaf 12.30 uur) :

 • dinsdag 21 november 2023
 • dinsdag 12 december 2023
 • dinsdag 5 maart 2024
 • dinsdag 14 mei 2024
 • vrijdag 22 december 2023 zijn de leerlingen de hele dag lesvrij.

1. Ik heb respect voor anderen

2. Iedereen mag zijn zoals hij/zij is

3. Ik help een ander als ik dat kan

4. Ik ga met zorg en respect om met de school en de spullen op en om de school

5. Voor mijn weloverwogen mening kom ik op


Op maandag 9 oktober 2023 is er op het Mill Hill College een informatieavond over prestatiedruk bij jongeren, bedoeld voor alle ouder(s)/verzorger(s) van brugklas, mavo, havo, vwo en Team-X. De informatieavond start om 19.30 uur en duurt tot 21.15 uur. Inschrijven kan via de home pagina van de website Er zijn nog enkele plaatsen vrij maar vol is vol.
Lees meer…

Steeds meer jongeren ervaren druk om te moeten presteren en dat begint soms al op de lagere school.
Op de middelbare school waar pubers te maken krijgen met oneindige keuzes en ‘ the fear of missing out’ neemt deze druk alleen maar toe. Met meestal nadelige gevolgen voor degene die prestatiedruk ervaart. Stress, slapeloosheid, depressieve gevoelens en een burn-out. Onder studenten begint deze prestatiedruk zelfs een nijpend probleem te worden.
Tijdens de ouderavond/bijeenkomst Good, better, best! nemen Wilma Paulij en twee acteurs van Helder Theater het publiek mee in de problematiek van prestatiedruk bij jongeren. Wat zijn de oorzaken, gevolgen maar vooral ook de oplossingen! Zijn of lijken onze kinderen steeds gevoeliger voor stress en overbelasting ? Hoe werken de hersenen eigenlijk en hoe reageert het lichaam in stressvolle situaties? Ervaren kinderen op dezelfde manier prestatiedruk als volwassenen? Wat vinden ze er eigenlijk zelf van? Informatie afkomstig uit wetenschappelijk onderzoek, wordt afgewisseld met interactief spel. Helder Theater beeldt op zeer herkenbare wijze situaties uit die tussen ouders en kinderen kunnen ontstaan als het gaat over ‘ moeten presteren’.  


Uiteraard worden leerlingen in de lessen goed voorbereid op het eindexamen. Veel leerlingen hebben echter naast deze voorbereiding behoefte aan extra ondersteuning voor bepaalde vakken om bij voorbeeld moeilijke onderwerpen te herhalen. De afgelopen twee jaar heeft de firma Eindsprint op onze school examentrainingen verzorgd. Ook dit jaar krijgen onze examenkandidaten de mogelijkheid in de meivakantie extra training te volgen.
Lees meer…


Bij deze examentraining wordt in kleine groepjes (maximaal 7 leerlingen) intensief de examenstof van één vak herhaald. Daarbij wordt gebruik gemaakt van een overzichtelijke examenbundel met leerstof en oefenopgaven voor het betreffende vak. Deze examenbundel nemen de leerlingen mee naar huis. Alle examenkandidaten krijgen voor maximaal twee vakken een eendaagse training aangeboden op maandag 22 en/of dinsdag 23 april 2024. De kosten voor maximaal twee trainingen komen voor rekening van school. Leerlingen die willen deelnemen, dienen zich daarvoor in maart 2024 in te schrijven. Tegen die tijd ontvangen alle examenkandidaten hierover bericht. Omdat de trainingen plaatsvinden in de meivakantie is het goed deze data nu al in de agenda te noteren.

Zien-Doen-Beleven28 oktober 2023 vindt de opleidingenmarkt Zien-Doen-Beleven plaats op het Beatrix College te Tilburg. Betreffende ouder(s), verzorger(s) en leerlingen hebben hierover een informatiebrief ontvangen. Meld je z.s.m. aan!Open dagen kalenderAlle leerlingen van havo-4 en -5 en vwo-5 en -6 hebben de open dagen kalender via de schoolmail ontvangen. Wij stimuleren iedereen om je nu al aan te melden voor de open dagen in oktober/november a.s.OnderwijsbeursAankomend weekend (29 en 30 september) is de Onderwijsbeurs Zuid in Veldhoven. Hier ontdek je alles over studiekeuze op mbo-, hbo- en wo-niveau; een perfecte gelegenheid voor je studie-oriëntatie. Informatieve avond studiekeuzetrajectSpeciaal voor ouders van havo-4 leerlingen wordt er een avond georganiseerd betreffende het traject “studiekeuze – studie aanmelding – studietoelating”. Heeft u interesse? Stuur dan een mail met daarin uw naam, de naam van uw zoon/dochter en zijn/haar klas naar: lob@millhillcollege.nl. Aanmelden kan tot 1 oktober aanstaande.


Ook dit jaar verzoeken we geïnteresseerde en betrokken ouders/verzorgers plaats te nemen in een van de ouderpanels. Een ouderpanel is een eigentijdse manier om ouderbetrokkenheid op school vorm te geven en dient verschillende doelen:

 • geregeld communiceren met ouders om de mening van de
  ouders te weten te komen;
 • de betrokkenheid van ouders bij de school te vergroten;
 • de inbreng van ouders onderdeel uit laten maken van het
  schoolbeleid;
 • bijdragen aan de kwaliteitsverbetering van de school.

De ouderpanels komen drie keer per jaar bijeen.
Lees meer…


Bij iedere bijeenkomst wordt er één thema centraal gesteld en bediscussieerd. De directeuren zijn voorzitter van het panel.

Wilt u zich opgeven voor één van de panels? Stuur dan een e-mail  naar:
Bart de Graaff (brugklas)
Carolien Loos (havo/vwo 2/3)
Franca Peek (havo/vwo bovenbouw)
Ralf van Overbruggen (2t/m 4 mavo)
Ralf van Overbruggen (Team-X)

De ouderpanels vinden plaats op het Mill Hill College van 19.30-21.00 uur.
De data voor schooljaar 2023-2024 zijn:

 • Donderdag 16 november 2023
 • Donderdag 22 februari 2024
 • Dinsdag 28 mei 2024

Er vindt een GGD-onderzoek plaats in de periode oktober 2023 tot eind januari 2024. Tijdens één lesuur op school vullen leerlingen uit de klassen 2 en 4 een online vragenlijst in.
De vragenlijst bevat verschillende onderwerpen, zoals gezondheid, welzijn, leefstijl, vrije tijd en school. Het onderzoek wordt afgenomen op alle scholen voor het voortgezet onderwijs in onze regio. Met de resultaten van dit onderzoek wordt landelijk en lokaal beleid ontwikkeld om de gezondheid en leefstijl van jongeren te bevorderen.
Lees meer…


Zowel ouders/verzorgers als leerlingen uit klas 2 en 4 krijgen enkele weken voor het onderzoek meer informatie vanuit de GGD. Deelname aan dit onderzoek is vrijwillig en de antwoorden worden strikt vertrouwelijk behandeld en verwerkt. Bij het onderzoek is de privacy van leerlingen gewaarborgd. De GGD voldoet voor dit onderzoek aan de AVG wet- en regelgeving.
Mocht u bezwaar hebben tegen het delen van relevante schoolgegevens aan de GGD dan kunt u een email sturen naar SvanHal@millhillcollege.nl.

Wilt u nog meer informatie of heeft u nog andere vragen over de Gezondheidsmonitor Jeugd 2023? Dan kunt u contact opnemen met gezondheidsmonitorjeud@ggdhvb.nl.

Het is sinds maandag 25 september jl. mogelijk glutenvrije snacks te kopen bij de catering.

De catering neemt het voortaan standaard op in het assortiment. Er zijn verschillende snacks te krijgen, hartig en zoet. Vraag ernaar bij een van de medewerkers.


Leerlingen die in mavo-3, havo-4 en vwo-4/-5 zitten bij CKV, leren het dit jaar: Kunst is een groot onderdeel van onze maatschappij! Het (examen-)vak Culturele Kunstzinnige Vorming laat leerlingen kennismaken met veel verschillende kunstvormen en Kunst Actief meemaken staat daarbij voorop. Kunst bekijken of beluisteren is namelijk geen passieve bezigheid: je wordt uitgenodigd je verbeeldingskracht te gebruiken, je te verplaatsen in een ander of de wereld met een nieuwe blik te bekijken.
Lees meer…


Voor CKV ondernemen leerlingen dus diverse culturele activiteiten die binnen het vak verplicht zijn gesteld. Om leerlingen ook nieuwe of andere culturele activiteiten te laten ervaren, organiseert de school elk jaar een nieuw programma.
Het kan dus zijn dat uw zoon of dochter uit havo-4 of vwo-4 een enkele keer in de avonduren met de klas naar een voorstelling in Goirle of Tilburg gaat. In het begin van het schooljaar worden leerlingen hierover geïnstrueerd, wordt de datum in de agenda’s genoteerd, en hebben leerlingen de mogelijkheid gehad om -op tijd- te melden als ze niet mee konden zodat het juiste aantal kaarten besteld kon worden.

In de les worden leerlingen steeds voorbereid op de voorstellingen, zowel op de inhoud als op de afspraken omtrent locatie en tijd. Leerlingen komen steeds op eigen gelegenheid en melden zich ter plaatse bij de begeleidende docenten. Mochten leerlingen op het laatste moment toch niet kunnen komen, dan is de afspraak dat ze eerst zélf een vervanger zoeken voor hun overgebleven kaartje.

Het programma van mavo-3 en Team-X-3 ziet er net wat anders uit. Zij zullen meer activiteiten tijdens de lessen ondernemen en op deze manier kennis maken met, deelnemen aan en hun mening vormen over de diverse aangeboden kunstdisciplines. Ook zij gaan dit jaar 2 maal naar een voorstelling. Een dansvoorstelling en een cabaretvoorstelling tijdens of net na schooltijd. Aansluitend zullen er in de klas verwerkingsopdrachten aan worden gekoppeld.

Heeft u nog vragen over de culturele activiteiten, neem dan contact op met een van de cultuurcoördinatoren:
Monique Haanskorf (mavo) of Elise Lamp (havo/vwo).


Wel eens gedacht over een baan in het onderwijs? Zou u willen weten wat werken in het onderwijs in Midden- en Oost-Brabant behelst en hoe u een overstap naar onze mooie sector kunt maken? U bent bij deze van harte uitgenodigd voor ons carrièreswitch event ‘Het onderwijs in! Brabant’ op 4 oktober 2023.

Antwoord op al uw vragen
Speelt bij u de gedachte om een carrièreswitch te maken naar het basisonderwijs, voorgezet onderwijs of middelbaar beroepsonderwijs door uw hoofd? En wilt u zich oriënteren op wat zo’n switch voor u dan inhoudt? Welke opleiding moet u bijvoorbeeld volgen, wat zijn de kosten in tijd en geld, wat houdt werken op een school in en gaat deze switch u écht gelukkig maken!? Dat zijn vragen die beantwoord worden tijdens ons event.
Lees meer…Écht kennismaken met het beroep
Tijdens de avond kunt u echt kennismaken met het leraarschap. U ontmoet schoolleiders, HR professionals, loopbaanadviseurs, leraren, lerarenondersteuners én leerlingen. Last but not least, u kunt in gesprek gaan met de mensen die u voor gingen. Er zijn 4 oktober meerdere zij-instromers aanwezig. Deze mensen hebben heel bewust gekozen voor het onderwijs. Zij werken alweer een aantal jaren met veel plezier als leraar op een school in onze regio.

Het onderwijs in! Brabant aanmelden!
4 oktober 2023 van 18:00u tot 21:30u
Seats2Meet – Den Bosch

Inschrijven voor ‘Het onderwijs in! Brabant’ kan via: https://hetonderwijsinbrabant.nl

Kunnen we u met iets anders helpen of heeft u vragen? Mail ons gerust op info@hetonderwijsinbrabant.nl

Samenwerken
‘Het onderwijs in! Brabant’ is een samenwerking tussen ‘Onderwijsloket Midden-Brabant’ (VO en MBO), ‘Werken in het onderwijs Noordoost-Brabant’ (VO) en ‘Wijzer in het onderwijs’ (PO).

Met hartelijke groet,

Team Onderwijsloket Midden-Brabant

Ps: er wordt deze avond goed voor u gezorgd. Komt u rechtstreeks vanuit uw werk of een andere afspraak dan zorgen wij voor een warme hap.