Mail Hill nummer 3 2023-2024

Voorwoord

Het team Mill Hill College wenst u allemaal hele fijne feestdagen en een gezond en voorspoedig 2024!

In de volgende editie gaat onze rector, Ard van Aken, weer nader in op de onderwijsontwikkeling.


Dinsdag 12 december is er een studiemiddag voor het personeel. Lessen voor de klassen 1, 2 en klas B3X vervallen na 12.15 uur, lessen voor de overige klassen vervallen na 12.30 uur.Bij uitval van een docent worden de lessen sinds het begin van dit schooljaar opgevangen door een KlasseStudent. Zij studeren op het HBO of de universiteit en hebben affiniteit met het onderwijs. De oorspronkelijke docent zorgt voor werk waar de klas mee aan de slag kan, dus de leerlingen kunnen onder begeleiding van de student verder werken aan het lesprogramma. Hiermee wordt een achterstand voorkomen en het lesuitval beperkt.


Password box in Internet Browser on Computer Screen

Als leerlingen hun wachtwoord zijn vergeten, kunnen zij via een schoolcomputer of laptop altijd hun wachtwoord wijzigen (ctrl-alt-del). Het kan ook via deze link. Ben je het wachtwoord vergeten, dan kun je via Office 365 je wachtwoord resetten (gebruikers-id is bijv. 13969@millhillcollege.nl). Houd er rekening mee dat het na een reset een kwartiertje kan duren voor je weer overal kunt inloggen. Let op! Dit werkt alleen als je in Office 365 de beveiligingsvragen en een privé e-mailadres of 06-nummer hebt ingevuld.

Ouders kunnen hun wachtwoord ook zelf resetten. Onder de knop “aanmelden” op de homepage van onze website vind je de optie “wachtwoord en/of gebruikersnaam vergeten”.

Via “deze tool”  komt u uit bij onderstaand scherm:

Na het invullen van de gevraagde gegevens ontvangt u een wachtwoord wat u desgewenst kunt wijzigen met de link uit deze mail.


De tweede toetsweek van dit schooljaar is van 15 t/m 19 januari aanstaande. De mediatheek is weer gesloten, maar boeken kunnen ingeleverd worden in de Agora. Leerlingen uit de Tussenruimte kunnen deze week terecht in lokaal 35.


oals u ongetwijfeld heeft vernomen, is er vanuit het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap een advies uitgebracht over het gebruik van mobiele telefoons in de klas per 1 januari 2024.

Dit advies schrijft voor dat mobiele telefoons niet zijn toegestaan in de klas, tenzij ze voor educatieve doeleinden worden gebruikt tijdens de les.

Aan het begin van de les worden de telefoons door de leerlingen in de telefoontas gedaan, waarmee we op dit moment voldoen aan het advies vanuit het ministerie. Gedurende het lopende schooljaar zullen we geen wijzigingen aanbrengen in het telefoonbeleid.

Uiteraard is er aandacht voor dit onderwerp en wordt er op diverse gebieden gekeken of het beleid aangepast dient te worden. Dit doen we door in gesprek te gaan met de leerlingpanels, de MR en het personeel.

Uit deze gesprekken moet blijken of het beleid moet worden aangepast en wat dit nieuwe beleid dan wordt. In de tussentijd wordt het huidige beleid onder het personeel en leerlingen weer aangescherpt.


Studiemarkt013
Op dinsdag 9 januari 2024 organiseren de VO-scholen in Tilburg de Studiemarkt013 voor leerlingen van havo-4/5 en vwo-4/5/6 en hun ouder(s)/verzorger(s). Het keuzeproces van een vervolgstudie is soms lastig. Het doel van Studiemarkt013 is een bijdrage te leveren aan dit belangrijke keuzeproces. Deze middag is zeer geschikt voor leerlingen om zich te oriënteren op de vervolgstudie.
De Studiemarkt013 bestaat uit 2 onderdelen: een infomarkt en voorlichtingsrondes.

Infomarkt
De infomarkt, waarbij diverse bedrijven en onderwijsinstellingen zich middels een stand presenteren, is geopend van 15.00 uur tot 18.00 uur. Voor alleen een bezoek aan de infomarkt, hoef je je niet in te schrijven.

Voorlichtingsrondes
Inschrijven voor de voorlichtingsrondes gaat digitaal en VOL = VOL! Vanaf 8 december 17.00 uur tot 15 december 17.00 uur staat deze open op Studiemarkt013.nl | Maak kennis met een opleiding die bij jou past. Je kunt met het mailadres van school rechtsboven op de website een loginlink aanvragen. Deze verschijnt in je mailbox en via die link kun je je inschrijven voor een voorlichtingsronde.
Lees meer…

Numerus fixus studies
Belangrijk voor de havo-5 en vwo-6 leerling: Vanaf 6 december 2023 is de lijst met numerus fixus studies definitief. Kijk op www.studiekeuze123.nl  voor de juiste info.

VO-solliciteert
Eind januari 2024 starten de trainingen VO-Solliciteert voor havo-4 en vwo-5. Dit is de start richting de juiste studiekeuze- studie aanmelding – studie toelating.

Januari /februari 2024 krijgen de mavo-4 klassen de tweede training VO-Solliciteert. Deze is gericht op de intakegesprekken MBO opleiding.

Informatieavond
De informatieavond voor havo-4 en vwo-5 (ouders) op 9-10 en 20-11 jl. is zeer succesvol verlopen. Ouders hebben informatie gekregen over de hele procedure richting studie aanmelding en toelating.

Deze avonden gaan we in 2024 zeker vaker organiseren.

Graag willen we nogmaals benadrukken dat het bezoeken van alleen een open dag niet voldoende is om tot de juiste studiekeuze te komen. Plan een proefstudeerdag en maak persoonlijk mee hoe de studie je bevalt.


Geachte ouder(s)/verzorger(s), beste leerlingen,

Het Mill Hill College heeft een reputatie hoog te houden als het gaat om de kerstactie. Daarom gaan we dit schooljaar voor de vierde keer op rij kerstpakketten samenstellen en doneren aan Quiet; we streven ernaar 240 pakketten voor Quiet Hilvarenbeek en Tilburg samen te kunnen stellen. Quiet is een organisatie die mensen ondersteunt in armoedesituaties in Nederland. Om aandacht te vragen voor de situatie brengen zij de armoedeglossy met een knipoog “Quiet-500” uit. Meer informatie over Quiet is te vinden op https://quiet.nl/tilburg/. Quiet verdeelt de  kerstpakketten onder gezinnen die in armoede leven.

We vragen jullie vanaf dinsdag 12 december 2023 houdbare, luxe producten mee naar school te nemen. Je kunt hierbij denken aan bonbons, chips, chocolade of lang houdbare etenswaren en alcoholvrije bier/wijn of bubbels . Ook producten als zeep, deodorant en shampoo passen goed in het pakket. Deze spullen kun je van dinsdag 12 tot en met maandag 18 december afgeven in de speciaal daarvoor ingerichte ruimte in de personeelskamer.

Wilt u als ouder/verzorger vanuit eigen onderneming producten doneren of heeft u (zakelijke) relaties die onze actie wellicht willen steunen met producten, dan kunt u tot uiterlijk 18 december een e-mail (laten) sturen aan kerstactie@millhillcollege.nl met vermelding van een telefoonnummer waarop u bereikbaar bent. Wij maken dan een afspraak om de spullen af te geven op school.

Ben jij een leerling in de derde klas of hoger en wil je graag helpen bij het aannemen van de spullen en bij het inpakken van de pakketten, meld je dan vóór 11 december a.s. bij mevrouw Engbersen (fengbersen@millhillcollege.nl). Je mag deze uren voor zover deze buiten je gewone lesuren vallen, inzetten voor je maatschappelijke stage!

We rekenen op jullie, zodat we met zijn allen van deze actie weer een groot succes kunnen maken!

Alvast bedankt, werkgroep Quiet.


 

Op donderdag 21 december stoppen de lessen voor de klassen 1 en 2 (en B3X) om 12.15 uur en voor de overige klassen 3 en hoger om 12.30 uur. In de avond is er voor de klassen 1 en 2 een verplicht kerstgala, voor de overige leerjaren wordt er in de middag een kerstactiviteit georganiseerd.

Op vrijdag 22 december zijn alle leerlingen lesvrij.


 

Nu we richting kerstvakantie gaan, is er weer meer aandacht voor vuurwerk.

Elk jaar zijn er jongeren die de verleiding niet kunnen weerstaan en vuurwerk kopen en afsteken.

Het Mill Hill College werkt mee aan de campagne om jongeren te waarschuwen dat het bezit van vuurwerk en zeker het afsteken ervan gevaarlijk en verboden is, ongeacht welke categorie vuurwerk het is.

In deze tijd surveilleert de politie extra in Goirle en rondom de school.
Als leerlingen vuurwerk afsteken, wordt de politie ingelicht.

De politie kan daarop een verbaal maken en mogelijk naar HALT verwijzen voor een HALT-straf.

Vriendelijk verzoek aan de ouder(s)/verzorger(s) om dit thuis met de kinderen te bespreken.