Mail Hill nummer 4 2023-2024

Voorwoord

Beste Ouders/verzorgers en leerlingen,

In dit nummer van de Mail Hill treft u belangrijke informatie aan over de interviewavonden, herkansingen, de Open Dag op 3 maart a.s., open dagen/avonden van diverse vervolgopleidingen etc.Interviewavond

Heeft u vragen met betrekking tot de leerprestaties van uw kind, kunt u zoals altijd weer terecht op onze interviewavonden die deze periode plaatsvinden op donderdag 8 en dinsdag 20 februari. Vanwege de voorjaarsvakantie zit er enige tijd tussen deze twee data. Check altijd Magister na publicatie van het ouderavondrooster! Misschien heeft u zelf geen gesprekken aangevraagd, maar mogelijk wil een docent u toch graag spreken. Ook dit vindt u dan terug in dit rooster.

Inschrijvingen open: donderdag 25 januari 09.00 uur
(In tegenstelling tot de berichtgeving in de Nieuwsflits brugklas, gaat de inschrijving open op 25 jan. en niet op 30 jan.)

Deadline inschrijvingen: donderdag 1 februari 09.00 uur

Rooster klaar: vrijdag 2 februari 17.00 uurHerkansingen en inhaaltoetsen

De herkansingen en inhaaltoetsen voor de bovenbouw van toetsweek 2 zullen worden afgenomen op dinsdag 20 en dinsdag 27 februari 2024.

Bericht naar leerlingen en inschrijftool open: vrijdag 26 januari

Deadline inschrijven: vrijdag 2 februari 09.00 uur

Rooster klaar: maandag 5 februari 17.00 uurOpen dag

Zondag 3 maart  is de open dag waarop kinderen uit groep 7 en 8 samen met hun ouders/verzorgers van 11.00 tot 15.00 uur een kijkje kunnen nemen op onze school. Omdat we een groot aantal bezoekers verwachten, vragen we onze huidige leerlingen alleen te komen als zij een taak hebben. We kunnen nog veel hulp gebruiken, dus leerlingen zijn van harte welkom om zich aan te melden. Dat kan bij een bepaald vak via je vakdocent of je kunt ingezet worden voor meer algemene taken zoals de ontvangst of catering. Voor derde- en vierdeklassers is het in overleg met je begeleider ook mogelijk om de ingezette uren mee te laten tellen voor de maatschappelijke stage. Je kunt je aanmelden voor twee verschillende shifts. Een ochtenddagdeel loopt van 10.45-13.15 uur of een middagdagdeel van 12.45-15.15 uur. Toekomstige leerlingen willen vaak van de huidige leerlingen weten hoe het is om hier op school te zitten, dus jullie bijdrage is van groot belang!

Meld je aan via nvanoers@millhillcollege.nl .Oproep aangeven “toestemming”

Volgens de Autoriteit Persoonsgegevens zal voor publicatie van beeldmateriaal toestemming moeten worden gegeven door leerlingen of ouders/verzorgers voor het gebruik van foto- en videomateriaal voor onder andere sociale media. Ook willen wij de toestemmingen geregeld hebben voor beeldmateriaal bij bijvoorbeeld excursies en voor in de schoolgids of de nieuwsbrieven.
Lees meer…


Zodra ouders en leerlingen een account hebben in Magister, worden zij gevraagd de toestemmingen aan te geven. Bij de start van elk schooljaar wordt ook automatisch vanuit Magister gevraagd of de toestemmingen nog kloppen.

Een leerling van 16 jaar of ouder dient volgens de wet zelf toestemming te geven. Totdat het kind 16 jaar is, zal de ouder dit moeten doen. Ouders kunnen de toestemmingen wel inzien totdat de leerling 18 jaar is. Vanaf dan zal alleen de leerling inzage kunnen geven. De toestemmingsantwoorden kunnen voor de leerling van 16 jaar en ouder altijd gewijzigd worden via “mijn instellingen”; voor ouders/verzorgers van kinderen onder 16 jaar via “gegevens van mijn kind”.LVS (leerlingvolgsysteem)

Beste ouders/verzorgers,

Woensdag 31 januari zal LVS (leerlingvolgsysteem) weer ingevuld zijn. De vakdocent geeft feedback op het gedrag in de klas, de werkhouding, huiswerkattitude etc. De leerlingen worden gevraagd een reactie te schrijven op de feedback van de docenten. 31 januari is ook de deadline waarop de cijfers van de tweede toetsweek moeten zijn verwerkt in magister.

Goed om (samen met uw kind) eens te kijken wat de feedback van docenten is en wat behaalde cijfers zijn.

Wanneer u inschrijft voor de interviewavond (deadline inschrijving 1 februari 9.00 uur, interviewavond zelf 8 en 20 februari), is het fijn als u de feedback van de docent hebt doorgenomen. Dit helpt om de gesprekken efficiënt en constructief te voeren.Nieuws vanuit Loopbaanbegeleiding en -ontwikkeling (LOB)

  • Avans Hogeschool

Op dinsdag 30 januari komt Avans op school een algemene voorlichting geven over hun opleidingen op Fundament;
– Fundaments Engineering (Werktuigbouwkunde, Elektrotechniek, Mechatronica)
– Fundaments ICT (Informatica, Technische informatica)
– Fundaments Business Improvement (Technische bedrijfskunde, business IT & Management).

Leerlingen van havo-4 en 5, vwo-5 en 6 hebben zich hiervoor kunnen aanmelden.

  • Van Mavo-4 naar havo-4

Op donderdag 1 februari 2024 is er een informatieve bijeenkomst overstap mavo-4 naar havo-4.
Lees meer…


Deze bijeenkomst is voor leerlingen en ouder(s)/verzorger(s) mavo-4. Wij willen graag weten hoeveel mensen wij mogen verwachten. Wilt u zich aanmelden? Stuur dan een mail naar lob@millhillcollege.nl en vermeld daarin met hoeveel personen u komt.

  • Open dagen

In bijgaand overzicht de data open dagen en meeloopdagen voor HBO en WO opleidingen.

  • Yuverta

We merken dat Yuverta MBO aan de Spoorlaan in Tilburg vaak wordt vergeten om te bezoeken tijdens de open dagen. Erg jammer, Yuverta is een super leuke MBO studie.

Kijk voor meer info op www.yuverta.nl/mbo-tilburg.

  • Pitch H5 en V6

Het is mogelijk dat leerlingen die zich aangemeld hebben voor een vervolgstudie binnenkort een uitnodiging ontvangen voor een intake/kennismaking. De “pitch” (een beknopte presentatie over jezelf en waarom juist jij geschikt bent voor de studie) is daar een onderdeel van. Wil je de pitch oefenen, kom dan naar het decanaat. Zij hebben de expertise en helpen graag!Pubquiz van NIX

Beste ouders/verzorgers,

GGD Hart voor Brabant organiseert op 7 februari a.s. van 20.00 tot 21.15 uur in samenwerking met Novadic Kentron, Halt en Helder theater een online pubquiz om op een ludieke manier kennis op te doen over uitgaan. Uw kind kan tijdens het uitgaan en zeker met carnaval in het vooruitzicht, te maken krijgen met verleidingen als drinken, vapen, blowen etc. Voor meer informatie en om u aan te melden, klik hier.Klik hier voor het jaaroverzicht van alle schoolactiviteiten.