Voorwoord

En alweer is een schooljaar bijna voorbij. Wat gaat de tijd snel! Als ik dit voorwoord schrijf is het 11 juni. Morgen, 12 juni, ontvangen de examenkandidaten de uitslag van de examens. Sowieso de meest spannende dag van het schooljaar. Niet alleen voor leerlingen, maar ook voor alle medewerkers van de school. Een enorme groep van meer dan 300 leerlingen wil niets liever dan morgen uitgebreid feest vieren. En wij vieren het, een beetje op afstand, graag met hen mee.

Zodra een leerling geslaagd is, verandert de houding ten opzichte van de docent. Van meester en gezel naar junior en senior professional. En zo hoort het ook. Onderwijs is vooral ook leren loslaten, erop leren vertrouwen dat de leerling het ook zelf kan en dat fouten er zijn om van te leren. De school vormt een veilige omgeving om die fouten te mogen maken. Dit blijkt ook weer uit de laatste enquête die onder leerlingen en ouders is uitgevoerd. In een stormachtige tijd van digitale valkuilen en onzekerheid over vrede en veiligheid is het goed te weten dat er een veilige plek is. Wij zullen er alles aan doen om die plek, onze school, veilig te houden, al is dit continu onderhoud en moeten we steeds meebewegen met de tijd.

Het eindexamen markeert ook het einde van een periode. Het is de tijd om nieuwe plannen te maken en dromen te dromen. Soms zijn het dromen die uit moeten komen in Goirle en Riel, soms is de wereld het speelveld. Eigenlijk maakt het niet zoveel uit, een grens is alleen een grens waar je hem zelf trekt. Het mooie van werken in het onderwijs is dat er altijd dromen zijn en een toekomst is. Werken met jonge mensen is soms een uitdaging maar geeft over het algemeen ongelofelijk veel energie. Soms ligt zo’n toekomst veraf, soms ook ontnuchterend dichtbij: “Hoezo eindexamens, eerst maar eens het weekend overleven”.

Over de toekomst dichtbij gesproken, de zomervakantie staat voor de deur. Even rust houden, even genieten van mooi weer en lekker eten en vooral even tijd voor de mensen om je heen. Ik kijk er nu al naar uit en jullie vast ook.

Ik wens iedereen een mooie afsluiting van het schooljaar en alvast een hele fijne zomervakantie.

Ard van Aken
rector


Personeelsdag/leerlingen vrij
Op vrijdag 14 juni 2024 is vanwege de personeelsdag de school gesloten. Leerlingen zijn dan de gehele dag vrij.


Planning einde schooljaar 2023-2024

Examenvergaderingen tijdvak 2
Voor de examenklassen is de uitslag van het tweede tijdvak op dinsdag 2 juli 2024. De leerlingen worden in de loop van de ochtend gebeld, zodra de uitslag is vastgesteld. Geslaagde leerlingen van het tweede tijdvak worden om 14.00 uur verwacht in het Atrium om daar hun voorlopige cijferlijst in ontvangst te nemen.
De diploma-uitreikingen vinden op de volgende momenten plaats:

dinsdagavond 2 juli 2024           18.30 uur          diploma-uitreiking havo
woensdagmiddag 3 juli 2024     13.30 uur          diploma-uitreiking vwo
woensdagavond 3 juli 2024       18.30 uur          diploma-uitreiking mavo

Toetsweek 4
De toetsweek voor klas 2 t/m 5 start voor de meeste leerlingen op woensdag 19 juni 2024. Een enkele leerling uit vwo-5 heeft op dinsdag 18 juni al een toets. Op dinsdag 18 juni zijn er lessen tot en met het 5e uur, dus tot 11.45 uur. Daarna hebben de leerlingen de gelegenheid zich voor te bereiden op hun toetsen.
Het rooster staat inmiddels in Zermelo.  

Watersportkamp
De brugklassen hebben toetsen van woensdag 19 juni tot en met  vrijdag 21 juni. De week daarna, van 24 tot en met 28 juni is het watersportkamp in Friesland.

Inhalen toetsen
Als leerlingen van klas 2, 3 en 4 toetsen in de toetsweek gemist hebben, dienen zij deze op woensdag 26 en donderdag 27 juni in te halen. Zij ontvangen hierover bericht. Voor mavo-3, havo-4, vwo-4 en vwo-5 geldt, dat het inhalen van schoolexamens (net als de herkansingen hiervan) plaatsvindt in schooljaar 2024-2025. Leerlingen die toetsen gemist hebben, komen tijdens de overgangsvergadering altijd in bespreking vanwege een onvolledige cijferlijst.

Planning Team X
Woensdag 19 en donderdag 20 juni zijn de herkansingen voor leerlingen uit Team X 1 en 2. Later in deze toetsweek zullen zij nog een toets maken.

Inzage toetsen, vrijdag 28 juni 2024 13.30 – 14.30 uur

vaklokaal
aardrijkskunde 38 en 43
Algemene wetenschappen 15 en 16
bedrijfseconomie 14
biologie 17, 18 en 19
Duits 31 en 32
economie 107, 108  en 109
Engels Talenplein
filosofie 42
Frans 9 en 10
geschiedenis 36 en 37
handvaardigheid 8 (werkstukken ophalen)
informatica45
klassieke talen106
Kunst / CKV33
levensbeschouwing52 en 53
maatschappijleer13
muziek48
natuurkunde21 en 30
Nederlands  Agora
scheikunde15 en 16
Spaans12 en 51
tekenen26
wiskunde101, 102, 103, 104, 105

Overgangsvergaderingen
Tijdens de overgangsvergaderingen worden alle leerlingen die op basis van hun cijfers niet meteen overgaan, besproken. Leerlingen die niet regulier overgaan naar het volgende leerjaar in dezelfde afdeling worden na afloop van de overgangsvergaderingen door de mentor gebeld. De leerlingen van vwo-4 en vwo-5 worden vrijdag 28 juni gebeld als ze doubleren, leerlingen van de tweede klassen, mavo-3 en vwo-3 op maandag 1 juli en leerlingen havo-3 en -4 op dinsdag 2 juli.

Revisie
Om bezwaar aan te tekenen tegen de beslissing van de overgangsvergadering, dienen de leerling en diens ouders(s)/verzorger(s) binnen 24 uur nadat de beslissing door de mentor is medegedeeld, per mail een verzoek tot revisie in te dienen bij de sectordirecteur van desbetreffende afdeling.
Dit verzoek bevat de motieven waarop revisie wordt aangevraagd.
Een leerling kan alleen voor revisie worden voorgedragen op grond van relevante nieuwe informatie die bij het door de bevorderingsvergadering genomen besluit géén rol heeft gespeeld en wellicht van invloed had kunnen zijn op de aard van het besluit.
De uitslag van de revisievergadering wordt, met onderbouwing, door de directeur medegedeeld aan de leerling en de ouders. De uitslag van de revisievergadering is bindend voor alle partijen.

Boeken inleveren donderdag 4 juli 2024
Dit jaar is het anders geregeld dan voorgaande jaren. Het nieuwe inleverproces is als volgt:

  • De leerling meldt online welke boeken worden ingeleverd.
  • Iddink mailt het inleverformulier naar de leerling.
  • De leerling verpakt de boeken met retourformulier in een plastic tas en legt deze in de daarvoor bestemde rolcontainers tussen 09.00 en 15.00 uur.
  • Iddink haalt de rolcontainers op en registreert en verwerkt de inhoud van de pakketten in hun magazijn.

Als blijkt dat een leerling een taak heeft, kan hij/zij de boeken behouden en zelf terugsturen naar Iddink.

Boeken van de mediatheek inleveren
Neem bij het inleveren van de boeken voor Iddink ook meteen geleende boeken mee terug naar de mediatheek.

Kluisjes
Op het einde van het schooljaar moeten alle kluisjes leeg en schoon zijn gemaakt. Alle spullen dienen mee naar huis te worden genomen en afval in de daarvoor bestemde bakken gedeponeerd.

Behalve B1x, moeten alle brugklasleerlingen hun kluisje inruilen voor een kluisje bij het Forum. Dit gaat via de mentor. Bij het ophalen van het rapport ontvangen de leerlingen eventueel hun nieuwe kluissleutel.

Examenleerlingen en overige schoolverlaters dienen hun kluissleutel zo snel mogelijk in te leveren, maar uiterlijk 12 juni. Dit kan bij de mentor of bij de receptie.

Afsluiting schooljaar met mentor, vrijdag 5 juli 2024
Het ophalen van de rapporten vindt plaats op vrijdag 5 juli. We verwachten de leerlingen van klas 1, 2, team-X 1 t/m 3 en mavo-3 op school van 09.15 – 09.45 uur bij hun mentor en van 10.00 – 10.30 uur worden de leerlingen van havo-3, havo-4 en vwo-3, -4 en -5 bij hun mentor verwacht volgens het volgende lokalenrooster:

09.15-09.45 uur:    
klaslokaalklaslokaalklaslokaal
B1X*40M2A108M3A*12
B2X*41M2B109M3B13
B3X*39M2C110M3C14
B1A101H2A1M3D*51
B1B102H2B2 
B1C103H2C3  
B1D104H2D53  
B1E105V2A*31  
B1F106V2B*32  
B1G107V2C*33  
10.00-10.30 uur: 
klaslokaalmentorlokaalmentorlokaal
H3A*1JCS*101BOF*9
H3B*2GEW*102SUN*10
H3C*3VLD*103ZON*36
H3D*53BEU*104NIJ*37
H3E*52DIN*105GOT*38
V3A*20GOM*106MIL*43
V3B*21MEJ*107  
V3C 30JAN*108  
  WES*109  
  HAS*110  
  LEE*13  
  BOT*14  
* Leerlingen zetten na afloop de stoelen op de gang

De leerling is verplicht om het rapport zelf op te halen bij de mentor. Formulieren met informatie over een eventuele taak (onderbouw) worden door de mentor samen met het rapport uitgereikt.

Begin vakantie en start schooljaar
De vakantie begint na de uitreiking van de rapporten op vrijdag 5 juli 2024. Tot die datum moeten de leerlingen beschikbaar zijn om indien nodig schoolse zaken af te werken en bereikbaar te zijn voor de mentor.
Op dinsdag 20 augustus worden de leerlingen weer op school verwacht. Over de invulling van die dag worden alle leerlingen en ouders nog geïnformeerd.


Breng je stem uit!
In de vorige editie van de Mail Hill hebben we een oproep geplaatst om je als leerling aan te melden voor de medezeggenschapsraad. Daarop hebben twee enthousiaste duo’s gereageerd! Zij stellen zich hieronder aan jullie voor. Je kunt hier je stem uitbrengen. Je hebt tot 19 juni de tijd om te stemmen.

Beste leerlingen van het Mill Hill College,

Wij zijn Floortje van Daal en Floortje de Rooij, ofwel “de Floortjes”. Wij zijn fanatieke leerlingen op het Mill Hill College. Daarom willen we graag wat meer voor de school doen en hebben wij ons aangemeld voor de Medezeggenschapsraad.
Samen hebben we al veel ervaring op school. Zo zijn we allebei leerling mentor van een brugklas en hebben we in totaal meer dan 3 jaar ervaring in de leerlingenraad. Floortje van Daal is zelfs een half jaar vice voorzitter geweest.
Nu zijn we toe aan de volgende stap en zijn we op zoek naar een plek waar we meer inspraak hebben op school. Toen wij hoorden dat de Medezeggenschapsraad leerlingen nodig had wisten wij meteen dat dit een mooie kans voor ons zou zijn.
We zullen de stem van de leerling zo goed mogelijk doorgeven aan het schoolbestuur en wij willen van de school een nóg fijnere plek maken voor medewerkers en leerlingen.
Denk goed na op wie je stemt: stem op de Floortjes!

Groetjes de Floortjes!
Mochten jullie nog vragen hebben, spreek ons gerust aan in de gangen of stuur ons een mailtje via 15028@millhillcollege.nl. 

Beste medeleerlingen,

Wij zijn Mike en Yuxuan. Wij als oud-voorzitter van de leerlingenraad en oud lid hebben erg veel ervaring, onder meer door het samenwerken met het schoolbestuur en het schoolsysteem. Nu willen wij onze ideeën op een hoger niveau delen en meehelpen de school te verbeteren in de medezeggenschapsraad.  
Onze standpunten zijn: meer zitplaatsen, ontwikkelen van schoolclubs, mogelijkheid creëren voor onderbouwers om tijdens tussenuren naar huis te gaan, stemmen voor school activiteiten (zoals deze verkiezingen), sport mogelijkheden voor in de pauze. Met behulp van jullie stemmen, geeft u ons de kans om deze ideeën te bespreken met het schoolbestuur en gehoord te worden. 

Stem op ons voor een betere schoolomgeving! Stem voor de Rus en Chinees, wat kan er misgaan! 


Vragenlijst ‘Burgerschap Meten’
In de periode van 17 t/m 25 juni 2024 zal in klas 1, 2 en 3 een vragenlijst ‘Burgerschap Meten’ afgenomen gaan worden.

De vragenlijst wordt afgenomen om de sociale veiligheid te onderzoeken en geeft ons informatie over hoe betrokken leerlingen zich voelen bij de wereld om zich heen (burgerschap). Hiermee kunnen we meten hoe goed we op weg zijn om de leerlingen wereldwijs te maken en kunnen we kijken op welke manier we de school sociaal (nog) veiliger kunnen maken.

De gegevens van leerlingen die deze vragenlijst invullen worden anoniem verwerkt en alleen gebruikt voor onderzoeksdoeleinden. Gegevens van individuele leerlingen zijn voor niemand zichtbaar.