Team-X: regulier vs. Team-X

Het onderwijs in Team-X verschilt van het onderwijs in het regulier. In de tabel hieronder hebben we beknopt aangegeven wat de verschillen zijn.

Team-X Mill Hill College Regulier Mill Hill College
3 brugjaren (mavo, havo en vwo) 2 brugjaren (mavo/havo, havo/vwo en vwo)
Vaardigheden staan centraal, subtopics Vakken staan centraal, projecten
Digitale lesmethoden en laptops Combinatie van boeken en digitale methoden
Feedback, beoordelingen OMVG en herkansingen Cijfers en beoordelingen OMVG
Mentor 1/3 van de klas en coach van de hele klas Mentor hele klas (of duomentoraat)
Uitgebreide kring Dagstart
Eén vast lokaal Wisselende lokalen
Ouderpresentatie als ‘rapport’ Magister/LVS
Ouders worden betrokken Ouders worden geïnformeerd