Giel uit B1X wint publieksprijs Read2Me!

Op 12 maart jl. vond de regionale finale van Read2Me! plaats in Tilburg. Naast de beste voorlezer werd er ook een publiekswinnaar verkozen. Ruim 60 supporters waren aanwezig om de finalisten aan te moedigen (familieleden, klasgenoten en enkele docenten). Zij mochten een publieksstem uitbrengen. Na de telling van de formulieren kwam daar Giel uit B1X uit als publiekswinnaar. Hij kreeg de zilveren medaille.

De prijzen voor de winnaars zijn dit jaar ter beschikking gesteld door Boekhandel Gianotten Mutsaers, Tilburg.

Read2Me! is een project waarin leesplezier gestimuleerd wordt. Uit recente onderzoeken blijkt dat het steeds lastiger wordt om jongeren te motiveren tot het lezen van boeken. Met de leestips die lees- en mediaconsulenten van de Bibliotheek Midden-Brabant geven op middelbare scholen, hopen we leerlingen te laten ervaren dat (voor)lezen uit een passend boek wél leuk kan zijn.