Project Quest vwo-5

Op vrijdag 21 juni jl. is met de docenten van Aardrijksunde, Geschiedenis, Levensbeschouwing, Economie, Maatschappijleer en Natuurkunde het vakoverstijgende project de Quest van vwo-5 afgesloten. De leerlingen hebben de hele periode gewerkt aan het ontwerpen van een prototype dat een bijdrage zou moeten bieden aan het oplossen van één van de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties. Het was een heel waardevol en leerzaam project. We hebben prachtige en originele prototypen de revue zien passeren vandaag in het Jan Van Besouw, waar leerlingen in groepjes in 5 minuten hun prototype kwamen pitchen.