Mail Hill nummer 2 2023-2024

Voorwoord

Deel 5: Nieuw onderwijs, kansengelijkheid

Kansengelijkheid is een belangrijk onderwerp binnen het primair en voortgezet onderwijs. Voor ons betekent dit dat alle leerlingen, ongeacht hun achtergrond, sociale omgeving of financiële situatie, dezelfde kans op school hebben. Hoe gaan wij hiermee om op het Mill Hill College?
Lees meer…

Geld mag geen belemmering zijn voor goed onderwijs. Daarom hebben wij de vrijwillige ouderbijdrage afgeschaft. Ook extra ondersteuning bij studieplanning of examentraining bieden wij gratis aan. Dit is uniek voor een middelbare school, maar het zorgt ervoor dat alle leerlingen goed voorbereid zijn op het centraal examen. Ook kunnen leerlingen tijdens hun schooltijd een beroep doen op een persoonlijk begeleider zonder dat hier kosten aan kleven. Vanzelfsprekend vragen wij ook geen bijdrage voor bijv. een bezoek met de klas aan de Tweede Kamer of een veldwerkdag biologie.

In ons nieuwe onderwijs gaan we nog een stapje verder. Alle jaren testen wij leerlingen op taal en rekenen en tot nu toe moesten leerlingen voor wie dat nodig was, naar bijles. Vaak aan het begin of helemaal aan het einde van de dag. Omdat we in leerjaar 1 nu drie keer per week keuzeonderwijs hebben, is dit niet meer nodig. Leerlingen die uitvallen op taal gaan gewoon een paar keer extra naar het vak Nederlands om aan hun taalbeheersing te werken. Daarmee voelt het ook niet meer als een soort van straf of een extra belasting.

Maar ook projecten bieden de mogelijkheid om aan vaardigheden te werken die de ene leerling van nature beter beheerst dan de andere. Docenten letten er bijv. op dat leerlingen die verbaal minder sterk zijn, tijdens een project meer een rol op zich nemen waarbij zij hieraan kunnen werken. Zo spelen wij in op verschillen tussen leerlingen en hebben zij allemaal een gelijke kans op een goede start in het vervolgonderwijs. Het ontwikkelen van vaardigheden gebeurt vanzelfsprekend niet alleen tijdens de projecten. Bij alle vakken is keurig omschreven wat leerlingen moeten kennen en kunnen en is er tijd om vaardigheden te oefenen.

Alles wat hierboven staat, is mooi en geeft aan hoe wij invulling geven aan de visie: voor gelijke kansen heb je (soms) ongelijk onderwijs nodig. Maar het allerbelangrijkste voor mij is hoe wij met elkaar omgaan. Iedereen doet ertoe op het Mill Hill College, niemand wordt buitengesloten. Ons gebouw kent zo min mogelijk grenzen of muren en wij besteden ontzettend veel tijd aan sociale vaardigheden en groepsontwikkeling. Niets brengt een puber zo uit zijn evenwicht dan er niet bij horen. Onze collega’s, docenten en ondersteuners letten hier scherp op. Gaat dit altijd goed? Nee, wij hebben te maken met 1500 jonge mensen die nog veel moeten ontwikkelen waar ze af en toe steun bij nodig hebben of een streng woord af en toe om een

beetje gecorrigeerd te worden. School is en blijft een plaats om te experimenteren. Dat was altijd al zo, maar dat wordt de komende jaren alleen maar belangrijker. Wij noemen dat binnen onze school: grenzeloos ontmoeten. Een fantastisch thema om niet alleen op school maar ook thuis over in gesprek te gaan.Het is weer november. De dagen zijn weer een stuk korter en we zoeken elkaar weer meer op bij de feestdagen die eraan komen. Ik hoop dat leerlingen en hun ouders de komende periode weer de kans hebben om iedereen die hen lief is grenzeloos te ontmoeten.In de volgende nieuwsbrieven ga ik in op de andere nieuwe onderdelen van ons nieuwe onderwijs.Ard van Akenrector


Het tijdspad is als volgt:
Inschrijven in Magister vanaf                 9 november 2023   09.00 uur
Deadline inschrijven                              16 november 2023 09.00 uur
Rooster klaar                                        17 november 2023 17.00 uur

Overigens kunnen ouders ook uitgenodigd worden door een docent wanneer deze een gesprek nodig vindt. Check dus altijd Magister tussen 17 en 23 november, ook als je niet zelf ingeschreven hebt.


De herkansingen en inhaaltoetsen van deze toetsweek worden afgenomen op 27 november en 4 december.

De planning:
Inschrijven via website vanaf                 10 november 2023 09.00 uur
Deadline inschrijven                              17 november 2023 09.00 uur
Rooster klaar 20 november 2023 17.00 uur


Dinsdag 21 november is er een studiemiddag voor het personeel. Hierdoor komen de lessen na het 6e uur te vervallen. Voor de klassen 1, 2 en Team-X 1-2-3 is dat vanaf 12.15 uur, voor de overige klassen  3 t/m 6 is dat vanaf 12.30 uur.


Buiten de toetsweek is tijdens de MILL-uren van de brugklas de agora voor de overige leerjaren gesloten. Dit geldt voor de maandag van 10.45-12.15 uur, woensdag van 10.45-12.15 uur en donderdag van 13.45-15.30 uur.
Dank voor jullie begrip!


Beste ouder(s)/verzorger(s),

Wilt u invloed hebben op het beleid binnen de school? Vindt u het leuk om mee te denken over zaken als onderwijsvernieuwing, werkplezier, werkverdeling, de inrichting van de school, etc. en hierover in gesprek te gaan met andere ouders, leerlingen, medewerkers en de directie? Meld u dan nu aan om zitting te nemen in de MR!

Wat houdt zitting nemen in de MR in:

  • Bespreken van beleidszaken binnen het Mill-Hillcollege. De MR heeft hierop advies- of instemmingsrecht;
  • Bijwonen van zes tot acht vergaderingen (’s avonds) op jaarbasis;
  • Het voorbereiden van de stukken die besproken zullen worden.

Per direct is er binnen de MR een vacature voor de oudergeleding van de MR ontstaan. Als u als ouder/verzorger interesse heeft om zitting te nemen in de MR, kunt u zich kandidaat stellen. Als er meerdere kandidaten zijn, zullen er verkiezingen georganiseerd worden. U kunt zich aanmelden tot maandag 27 november 2023.

Geïnteresseerde kandidaten kunnen een e-mail met een korte motivatie sturen naar Astrid Beets (abeets@millhillcollege.nl), secretaris van de MR. Ook voor vragen kunt u contact met haar opnemen.


De (digitale) CJP-passen van 2024 voor leerlingen en docenten zijn aangevraagd en de uitnodiging om deze te activeren wordt in de week van 6 t/m 10 november verzonden. Leerlingen die zijn/haar cultuurkaart afgelopen jaar (2023) al hadden geactiveerd hoeven de CJP pas van 2024 niet opnieuw te activeren.

Voor de leerlingen houdt dat in dat vanuit het scholenportal van het CJP, per e-mail, een uitnodiging  gestuurd wordt waarin staat aangegeven hoe zij hun CJP kunnen activeren.

Let op: heb je de mail niet ontvangen check dan eerst je spam.

We vragen aan docenten en ouder(s)/verzorger(s) de leerlingen te stimuleren hun CJP online te activeren.

Met de cultuurkaart organiseert en betaalt de school, in elk leerjaar, een aantal culturele activiteiten  voor de leerlingen. Verder krijgen de leerlingen korting op allerlei culturele evenementen (zoals films, theatervoorstellingen, musicals en concerten), maar ook op (sport)kleding, schoolspulletjes, sieraden, tassen, sneakers, tijdschriften, de trein, cd’s en dvd’s, reizen en allerlei verzekeringen.


Een ‘makerspace’, letterlijk vertaald; een ruimte om te maken. En dat is precies wat we alle leerlingen van het Mill Hill College bieden. Vanaf de 2e periode is lokaal 26 iedere woensdag van 14.30 tot 16.00 uur opengesteld voor alle leerlingen uit klas 1 tot en met 6. Na afloop van de reguliere lessen is er de mogelijkheid om ‘iets’ te komen maken. Samen lekker creatief bezig zijn! Van een schilderij voor op je slaapkamer, een portfolio voor een vervolgopleiding tot bijvoorbeeld een maquette voor een geschiedenisopdracht. Alles kan! Leerlingen komen zelf met ideeën of laten zich inspireren door de mogelijkheden binnen en buiten het lokaal.

Een docent beeldende vakken is aanwezig om vragen aan te stellen, om leerlingen op weg te helpen of een techniek uit te leggen.

Leerlingen kunnen zich aanmelden via: makerspace@millhillcollege.nl


Voor ouders/verzorgers van kinderen van 10 t/m 16 jaar verzorgt de GGD Hart voor Brabant een cursus.

Pubers. Soms zijn ze verfrissend en ontwapenend, soms ook humeurig of dwars. Hoe ga je hier als ouder of verzorger het beste mee om? Hoe pakken anderen dit aan? In deze cursus is aandacht voor de puberteit als ontwikkelingsfase, het zelfbeeld, onderhandelen met je puber en opvoedstijlen. Een preventiewerker van Novadic-Kentron gaat in gesprek over middelengebruik en opvoeden.

Data:               Donderdag 30 november, 7, 14 en 21 december 2023 en 18 januari 2024
Tijd:                19.30 – 21.30 uur
Locatie:           Jongerencentrum Mainframe in Goirle
Trainer:           Anke van den Brand, pedagoog GGD  
Deelname:      Gratis

Meld je aan! Via https://www.ggdhvb.nl/cursus

Vragen of opmerkingen over deze cursus?
E-mail naar: cursussenregioMB@ggdhvb.nl


Geachte ouder(s)/verzorger(s), beste leerlingen,

Het Mill Hill College heeft een reputatie hoog te houden als het gaat om de kerstactie. Daarom gaan we dit schooljaar voor de vierde keer op rij kerstpakketten samenstellen en doneren aan Quiet. Vorig jaar hebben we ruim 200 pakketten kunnen samenstellen. Dit jaar streven we naar 240 pakketten voor Quiet Hilvarenbeek en Tilburg. Quiet is een organisatie die mensen ondersteunt in armoedesituaties in Nederland. Om aandacht te vragen voor de situatie brengen zij de armoedeglossy met een knipoog “Quiet-500” uit. Meer informatie over Quiet is te vinden op https://quiet.nl/tilburg/. Quiet verdeelt de  kerstpakketten onder gezinnen die in armoede leven.

We vragen jullie vanaf dinsdag 12 december 2023 houdbare, luxe producten mee naar school te nemen. Je kunt hierbij denken aan bonbons, chips, snoep of houdbare etenswaren en alcoholvrije bier/wijn of bubbels . Ook producten als zeep, deodorant en shampoo passen goed in het pakket. Deze spullen kun je van
dinsdag 12 tot en met maandag 18 december afgeven in de speciaal daarvoor ingerichte ruimte in de personeelskamer.

Wilt u als ouder/verzorger vanuit eigen onderneming producten doneren of heeft u (zakelijke) relaties die onze actie wellicht willen steunen met producten, dan kunt u tot uiterlijk 18 december een e-mail (laten) sturen aan kerstactie@millhillcollege.nl met vermelding van een telefoonnummer waarop u bereikbaar bent. Wij maken dan een afspraak om de spullen af te geven op school.

Ben jij een bovenbouwleerling en wil je graag helpen bij het aannemen van de spullen en bij het inpakken van de pakketten, meld je dan vóór 1 december a.s. bij mevrouw Engbersen
(fengbersen@millhillcollege.nl).

We rekenen op jullie, zodat we met zijn allen van deze actie weer een groot succes kunnen maken!

Alvast bedankt,
werkgroep Quiet


Onder het motto ‘Aan in het donker’ is weer de landelijke fietsverlichtingscampagne gestart. Zichtbaar zijn in het verkeer is erg belangrijk. Voor je eigen veiligheid, maar ook voor die van een ander.

“De dagen worden korter en mensen gaan weer in het donker op de fiets naar  school of werk. In het donker ben je minder goed zichtbaar voor andere mensen in het verkeer. Ben je niet goed te zien, dan is de kans op een ongeluk groter. Dat willen we natuurlijk voorkomen. Dus ga AAN in het donker! Zet je fietslampen aan en kom weer veilig thuis”

Wat zijn de regels voor fietsverlichting en reflectie op een fiets?

Als fietser moet je in het donker en overdag bij slecht zicht een voorlicht en achterlicht aan hebben. Je mag hiervoor ook losse lampjes gebruiken. Ook moet de fiets reflectoren hebben op de achterkant, trappers en wielen (velgen) of banden.
Voor meer informatie kun je kijken op: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/fiets/vraag-en-antwoord/wat-zijn-de-regels-voor-fietsverlichting-en-reflectie-op-een-fiets