Mail Hill nummer 5

Voorwoord Mail Hill maart 2024

Dit schooljaar zijn wij in de brugklas gestart met vernieuwd onderwijs. Vanzelfsprekend is hier een lange periode van voorbereiding aan voorafgegaan. Onze brugklassers volgen ongeveer tweederde deel van de tijd vaklessen. Daarnaast volgen deze leerlingen wekelijks een aantal projecten. In de projecten komen, naast vakinhoud, vooral vaardigheden aan bod zoals samenwerken, plannen en organiseren. Drie keer per week zijn er ook MILL-uren ingepland. In deze uren maken leerlingen zelf een keuze uit verdiepings- of herhalingslessen voor vakken, stilte-uren, groepswerkuren of maken zij een keuze uit het aanbod van talentvakken. De lesweek van de leerlingen is georganiseerd in blokken van 30, 60 en 90 minuten.

Vanaf schooljaar 2024/2025 wordt de onderwijsvernieuwing verder uitgerold naar leerjaar 2.
Lees meer…


De projecten in de tweede klas zijn meerdimensionaal, dat wil zeggen dat in deze projecten steeds meer gewerkt wordt aan thema’s die vakoverstijgend zijn. Een voorbeeld hiervan is het project ‘Thuis in je huis’ waarin de vakken verzorging en economie samenkomen. Zo krijgen leerlingen een steeds beter beeld hoe soms complexe zaken binnen en buiten de school, samenhangen.

Dit schooljaar is gebleken dat het werken met twee roostersystemen (lessen van 30, 60 en 90 minuten en lessen van 45 minuten) veel vraagt van de organisatie. Dit heeft uiteindelijk ook een negatief effect op het rooster van leerlingen. Daarom hebben wij ervoor gekozen om vanaf volgend schooljaar voor de hele school te gaan werken volgens een rooster met eenheden van 30-60-90 minuten. Hiervoor is de lessentabel van klas 3 en hoger omgerekend naar dit nieuwe systeem. De lestijd per vak is hierbij niet (of nauwelijks) gewijzigd, de verdeling van de vakken in de week natuurlijk wel.

Alle vaksecties hebben aangegeven welke verdeling van lesuren het meest recht doet aan hun vak. De lesdag bestaat vanaf volgend jaar voor alle leerjaren uit blokken van verschillende lengte. Zo worden lesblokken van 60 minuten afgewisseld met af en toe een instructiemoment van 30 minuten of een blok handvaardigheid van 90 minuten. De ervaring uit leerjaar 1 leert ons dat er hierdoor meer variatie in de dag ontstaat en dat leerlingen per dag hetzelfde aantal leswissels hebben als voorheen. Meer afwisseling was ook één van de aanbevelingen van leerlingen uit ons jaarlijkse onderzoek. Vandaar dat wij deze stap ook met vertrouwen durven te zetten. Door binnen de hele school met één systeem te werken, is het ook mogelijk een beter rooster voor leerlingen te maken.

Voor alle leerlingen die volgend jaar in leerjaar 3 zitten, geldt dat we daar nog niet gaan werken met projecten of MILL-uren. Het is belangrijk dat zij kennismaken met alle vakken zodat ze goed hun pakket kunnen kiezen. Zoals bekend hebben wij op school ook Team-X. In deze klassen blijven alle leerlingen van mavo, havo en vwo, gewoon zoals zij gewend zijn, thematisch werken aan vaardigheden en vakinhoud.

De wereld is steeds in beweging en daarom blijft onze school ook steeds in beweging. Daarbij willen we niet veranderen om te veranderen, maar omdat het vervolgonderwijs of het beroepenveld dit van ons vraagt. Gelukkig doen onze leerlingen het na het Mill Hill College erg goed in het vervolgonderwijs. Dit willen we graag zo houden en daarom bewegen we soms mee met nieuwe kennis en inzichten.

Ard van Aken
rector


Agora/mediatheek

Tijdens de groepsles van de brugklas in de Agora is het voor leerlingen uit andere leerjaren niet toegestaan daar te werken. Om dat op te kunnen vangen, zijn er op die momenten extra werkplekken gecreëerd in de mediatheek waarbij ook daar gebruik gemaakt kan worden van laptops.


Mentorouderavond

Wanneer de mentor nog wat informatie wil delen of vragen wil stellen over een leerling, kan deze de ouders/verzorgers uitnodigen voor een gesprek op donderdag 11 april a.s.


Examentraining

In de week van 15 tot en met 19 april 2024 (Wereldwijsweek) hebben examenkandidaten de mogelijkheid om aan examen-oefensessies deel te nemen en examentraining te volgen.  De inschrijfmodule hiervoor wordt binnenkort opengezet, dus houd je mail in de gaten!

Daarnaast worden er ook in de mei-vakantie examentrainingen aangeboden. De inschrijvingen voor die trainingen staan open tot 27 maart.


Goede vrijdag

Vrijdag 29 maart 2024 is een vrije dag, dus zijn er geen lessen. Maak er een mooi lang weekend van!


Schoolscan

Beste ouders/verzorgers,

Ook dit schooljaar vragen wij u een vragenlijst (Schoolscan) in te vullen. De schoolscan brengt het welbevinden, leerprestaties, leermotivatie en studievaardigheden van leerlingen in kaart. 

Deze vragenlijst wordt op het Mill Hill College voor leerlingen uit de eerste tot en met de voorexamenklas uitgezet. Ook ouders wordt gevraagd de Schoolscan voor hun kind(eren) in te vullen. U ontvangt daarvoor een link op 2 april a.s. via de e-mail. Wij vragen u om deze vragenlijst uiterlijk 12 april in te vullen.

Omdat het belangrijk is dat alle leerlingen de vragenlijst invullen, krijgen zij in een les de gelegenheid om de Schoolscan in te vullen. In hetzelfde lesuur wordt ook het jaarlijkse leerlingtevredenheidsonderzoek afgenomen.  
De uitkomsten van de Schoolscan worden op individuele basis met de mentor van uw zoon/dochter gedeeld. Lees hier de volledige brief.


Kledingvoorschrift LO

Beste ouder(s) / verzorger(s),

Met het mooie lenteweer in aantocht willen wij graag onze docenten lichamelijke opvoeding ondersteunen bij het benadrukken van de kledingvoorschriften tijdens de lessen. Op het Mill Hill College leren en werken we in een professionele omgeving waarin wij verwachten van leerlingen en medewerkers dat zij zich representatief kleden.

Concreet houdt dit voor leerlingen in tijdens de lessen LO dat zij:

  • Geen schoenen dragen die buiten de gymlessen worden gedragen,
  • Kleding dragen die past bij de gymlessen (geen croptops, rokjes en shorts korter dan circa 15 cm boven de knie),
  • Geen sieraden dragen,
  • Geen tassen en jassen meenemen naar het veld of de zaal.

Wij gaan ervan uit dat dit voor een ieder passende voorschriften zijn. We rekenen op ieders medewerking.

Mede namens de docenten LO, alvast hartelijk dank.
team Mill Hill College


UnPlugged

Ook dit jaar is er weer een Open Podium op het MHC! Op 9 april 2024 is er in de Kapel van het Jan van Besouwhuis een concert waar leerlingen en personeel van onze school zich kunnen presenteren op het gebied van muziek, poëzie, spoken word, etc. Traditiegetrouw is het een concert “zonder stroom” oftewel: UnPlugged!

Heb jij ook een (verborgen) talent en lijkt het je leuk om mee te doen? Schrijf je dan nu in voor de nieuwe editie van UnPlugged. Er is een auditie gepland op dinsdag 26 maart 2024, waarin je kunt laten horen wat je kunt en welk liedje je zou willen spelen of zingen. Wij zorgen voor live-begeleiding bij de audities en het concert!

Dus:
inschrijven van 7 t/m 25 mrt via Moodle > Diversen > Inschrijven UnPlugged
audities op 26 mrt van 15-17u
concert op dinsdag 9 pril, 20u

Hopelijk zien we je inschrijving snel in onze inbox! Wil je meer info of heb je hulp nodig? Ga dan naar mevrouw Van Heeswijk of meneer Kooijmans! Die helpen je verder.


Wereldwijs

Beste ouders/verzorgers en leerlingen,

Op vrijdag 19 april 2024 zal het Wereldwijsfestival losbarsten. De werkgroep wereldwijs is al volop bezig met de voorbereidingen voor deze dag. Voor de lezers die vorig jaar deze dag niet hebben meegemaakt hieronder een korte toelichting:

“Tijdens de Wereldwijsweek zijn er vier dagen (maandag t/m donderdag) waarop activiteiten plaatsvinden binnen en buiten de school die vallen binnen het thema ‘Wereldwijs’. Als kers op de taart wordt deze week afgesloten worden met het Wereldwijsfestival! Tijdens het festival zullen leuke en interessante activiteiten te volgen zijn. De voorbereiding van de tentoonstellingen/experiences voor het festival zijn in volle gang. Enkele voorbeelden van wat u kunt verwachten zijn muziek, toneel en exposities van gemaakt werk. En dit allemaal in het thema van ‘Wereldwijs’.

Wij willen jullie allemaal van harte uitnodigen voor deze festiviteiten. Op 19 april vanaf 10.00 uur start het festival en dit evenement zal duren tot 14.00 uur. Hopelijk tot dan!

Groeten,

Froukje, Nicole, Davey, Floor, Rob, Rick, Ruud & Marleen


Expositie KUNSTVAK eindexamenwerk in PARK!
Dit jaar organiseert Cist (Cultuur in School Tilburg) voor de vierde keer een expositie met eindexamenwerk van Kunstvakleerlingen van verschillende scholen in Tilburg en omgeving. Het werk wordt getoond in PARK, een mooie expositieruimte aan het Wilhelminapark in Tilburg. Ook 5 Mill Hill-leerlingen doen hieraan mee!

Kom kijken!
Het werk verdient het natuurlijk om gezien te worden. De openingsreceptie van Tilburgs Beeldend Talenten PARK (Wilhelminapark 53, 5041 ED Tilburg) wordt gehouden op donderdag 11 april om 16.00 uur.
De expositie zal nog te zien zijn t/m zondag 21 april, tijdens de Wereldwijsweek dus! Reguliere openingstijden van PARK zijn vrijdag, zaterdag en zondag van 13.00-17.00 uur, toegang is gratis.

Klik hier voor meer informatie.


Giel uit B1X wint publieksprijs bij voorleeswedstrijd van Read2Me

Op 12 maart heeft Giel uit B1X namens het Mill Hill meegedaan aan de regionale voorleeswedstrijd van Read2Me. Hij heeft hiervoor de publieksprijs in de wacht gesleept! Wij zijn ontzettend trots op Giel en op de andere toppers op deze foto (gemaakt tijdens de finale op school). (Voor)lezen heeft een positief effect op de taalontwikkeling en woordenschat. Bovendien prikkelt het de fantasie en zorgt het voor inlevingsvermogen. Hoera voor voorlezen én voor deze voorleeskanjer(s)!


Boekpresentatie The Return

Op 4 april aanstaande vindt om 15.15 uur in de Collegezaal van het Mill Hill College een boekpresentatie plaats van het boek ‘The Return’ geschreven door onze docent filosofie, Luc Middelkoop. Indien u interesse heeft, bent u van harte uitgenodigd voor deze presentatie.


Klik hier om naar het jaaroverzicht te gaan voor de agenda.